Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2017-12-27

Dziedziczenie stosunku najmu

Posłowie postulują, by lista osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu została rozszerzona. Następcy prawni zmarłego najemcy muszą mieszkać z nim przed jego śmiercią. Nowi najemcy będą mogli domagać się w procesie cywilnym ustalenia, że wstąpili w stosunek najmu. Wdowiec lub wdowa, dzieci, konkubent oraz inne osoby mające prawo do alimentów po zmarłym najemcy mogą teraz z mocy prawa wstąpić po nim w stosunek najmu. Uprawnienie to nie przysługuje wnukom zmarłego. czytaj dalej

Należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować oraz pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. Stąd też obowiązek alimentacyjny nie może być uchylony dopóki dziecko pełnoletnie uczy się i nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się

Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci, zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle.

Opublikowano: 2010-05-27

Ulga meldunkowa

Ciocia mojej żony (siostra rodzona matki mojej żony) postanowiła wykupić mieszkanie komunalne w którym zamieszkuje i jest zameldowana jest osobą samotną bezdzietną i przekazać to mieszkanie mojej żonie. Pragnę nadmienić, że nie posiada ona środków finansowych na jego wykup. Środki finansowe na wykup zabezpieczy moja żona. Proszę o poradę w jaki sposób przeprowadzić tą transakcję, żeby nie trzeba było zwracać bonifikaty, która zostanie zastosowana podczas zakupu. Jednocześnie pragnę nadmienić, że ciocia jest osobą sędziwą i nie należy wykluczyć jej śmierci przed upływem 5 lat. Czy w akcie notarialnym należy zaznaczyć, że pieniądze na wykup pochodzą od żony? czy można zastosować akt darowizny? czy może korzystniej przepisać wykupione mieszkanie w testamencie? Proszę o wyjaśnienie kwestii, czy w razie śmierci cioci przed upływem 5 lat, trzeba będzie zwrócić bonifikatę. Czy w tym stopniu pokrewieństwa obowiązuje i w jakiej wysokości podatek spadkowy, ewentualnie podatek od darowizny? czytaj dalej

Zgodnie z art. 149 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.
czytaj dalej

Opublikowano: 2010-04-13

Odpowiedzialność materialna

Witam, dnia 31 stycznia rozwiązano ze mną umowę o prace. pracowałem na stanowisku sprzedawca części zamiennych. miałem odpowiedzialność materialna. ostatniego dnia mojej pracy sporządzono inwentaryzacje, rozliczona te inwentaryzacje, wystawiono mi notę obciążeniowa. wydano mi świadectwo pracy. na początku kwietnia dostałem od firmy list, że oskarżają mnie o działanie na szkodę firmy. czy pracodawca ma prawo po rozliczeniu się ze mną z inwentaryzacji ma prawo wystawiania mi takiego listu? czytaj dalej

Opublikowano: 2010-04-13

Porządek dziedziczenia

Mój Ojciec zmarł w 2003 roku. W testamencie zapisał mi połowę
nieruchomości. Odbyła się sprawa sądowa. Moje dwie siostry nie
wnosiły zastrzeżeń, dlatego w wyniku wyroku sądu jestem
współwłaścicielem nieruchomości (razem z moją Matką). Niestety moja
Matka zmarła w 2005 roku nie pozostawiając po sobie testamentu.
Oczywiście moje rodzeństwo i ja wiemy jaka było wola mojej mamy, że
chciała swoją cześć przepisać na mnie, ale oczywiście nie mieliśmy
odwagi, aby to spisała w formie testamentu (była ciężko chora). czytaj dalej

Opublikowano: 2010-04-07

Ulga meldunkowa

BRAK ULGI MELDUNKOWEJ CO DO GRUNTU POD BUDYNKIEM – PRZY ZBYCIU LOKALU WŁASNOŚCIOWEGO

Z punktu widzenia prawa podatkowego, a w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 bez znaczenia jest jaka ustawa obowiązuje w chwili zbycia własności lokalu mieszkalnego. czytaj dalej

Małżonek mój posiada działkę budowlaną, na której stawiamy wspólnie dom. Aby
stawiany dom odebrać jako nasz wspólny należy

spisać rozszerzoną wspólnotę małżeńską na posiadaną przez męża działkę.
Jakie trzeba podjąć kroki i jakie poniesiemy koszty?

Co należy opłacić?
czytaj dalej

Opublikowano: 2010-03-31

Pełnomocnictwo przed konsulem

Dzień dobry, mam następujący problem: Moja mama i brat przebywają na stałe w USA. Chcą przekazać mi w darowiźnie udział w nieruchomości w Polsce (jesteśmy w trójkę współwłaścicielami tej nieruchomości, ja jestem jej faktycznym użytkownikiem).

czytaj dalej

Opublikowano: 2010-03-22

Opieka nad osobą chorą

Mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne z zabudowaniami z adnotacją, iż teściowe dożywotnio będą zajmować 1 mieszkanie i posiadać dostęp do innych pomieszczeń. Męża brat, z powyżej wspomnianego gospodarstwa otrzymał wydzieloną działkę (jeszcze przed zapisem gospodarstwa mężowi), na której pobudował dom. Wszystko byłoby idealnie, ale pojawia się problem, iż teściowie zapisując mężowi gospodarstwo i wymawiając sobie mieszkanie (do czego słusznie mieli prawo) zapomnieli o siostrze mojej teściowej, która tu mieszka od urodzenia, a jest osobą upośledzona umysłowo i absolutnie nikt nie wspomina o niej i opiece nad nią w męża w akcie notarialnym. czytaj dalej