Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2010-03-22

Pirackie oprogramowanie

Dwa tygodnie temu do mieszkania zapukało 2 policjantów z nakazem prokuratorskim i zajęło 2 komputery i drukarkę, jako dowód przestępstwa, o które oskarżono mego syna tj. czyn z art. 310&2KK w zw. art.12 KK. Spisano ze mną protokół, w którym ja stwierdzam, że jestem właścicielką komputera, akurat z pirackim oprogramowaniem, komputer ma 10 lat i jest w nim sporo tym bardziej, że korzystali z niego i inni domownicy. Są tam również dokumenty związane z moja pracą i podpisane moim nazwiskiem i imieniem. Teraz dotarło do mnie, że mogę zostać oskarżona i skazana za posiadanie pirackiego oprogramowanie komputera.

czytaj dalej

Opublikowano: 2010-03-20

Adopcja zagraniczna

Adopcja zagraniczna jest uzależniona od tego, czy Polska ma z danym krajem podpisane stosowne umowy międzynarodowe.

Co jest pewne, to że Polska nie ma podpisanych żadnych takich umów z krajami afrykańskimi ani azjatyckimi, które pozwalają na adopcję dzieci z Afryki lub z Azji do Polski, dlatego na dzień dzisiejszy nie ma możliwości takiej adopcji przez obywateli polskich.

Zgodnie z art. 23 prawa prywatnego międzynarodowego opieka podlega prawu ojczystemu osoby, dla której jest lub ma być ustanowiona.
Procedura adopcyjna zagraniczna (oczywiście z krajami, z którymi mamy podpisaną umowę międzynarodową) działa na zasadach określonych w Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji osoby na stałe zamieszkałe w Umawiającym się Państwie, które zamierzają przysposobić dziecko na stałe zamieszkałe w innym Umawiającym się Państwie, powinny zwrócić się do organu centralnego państwa ich stałego pobytu (w Polsce jest to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.).

Jeśli organ centralny ( Min. Pracy) państwa przyjmującego uzna, że wnioskodawcy posiadają kwalifikacje i są zdolni do przysposobienia, sporządza sprawozdanie obejmujące informacje o ich tożsamości, kwalifikacjach, zdolności do przysposobienia, ich sytuacji osobistej, rodzinnej i zdrowotnej, ich środowisku społecznym, powodach, dla których chcą przysposobić dziecko, zdolności do podjęcia się przysposobienia międzynarodowego, jak również charakterystykę dzieci, nad którymi będą oni zdolni sprawować opiekę. Organ ten przesyła sprawozdanie organowi centralnemu Państwa pochodzenia.

Jeśli organ centralny państwa pochodzenia uzna, że dziecko może być przysposobione:
a) sporządza sprawozdanie zawierające informacje o tożsamości dziecka, jego zdolności do przysposobienia, jego pochodzeniu, środowisku społecznym, jego sytuacji rodzinnej, historii zdrowia jego i jego rodziny, jak również o jego szczególnych potrzebach;
b) bierze należycie pod uwagę warunki wychowania dziecka, jak również jego pochodzenie etniczne, religijne i kulturowe;
c) upewnia się, że zostały uzyskane zgody, o których mowa w artykule 4 ( interes dziecka i prawna możliwość przysposobienia); oraz
d) stwierdza, w szczególności na podstawie sprawozdań dotyczących dziecka i przyszłych przysposabiających, że przewidywane umieszczenie dziecka u nich leży w nadrzędnym interesie dziecka.

Organ ten przekazuje organowi centralnemu państwa przyjmującego swoje sprawozdanie o dziecku, dowody uzyskania wymaganych zgód i uzasadnienie swojej decyzji dotyczącej umieszczenia dziecka, dbając, aby nie ujawnić tożsamości matki i ojca, jeśli w państwie pochodzenia ich tożsamość nie podlega ujawnieniu.
Organy centralne obu państw podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby dziecko otrzymało pozwolenie na opuszczenie państwa pochodzenia i na wjazd oraz stały pobyt w państwie przyjmującym.
Przysposobienie potwierdzone przez właściwy organ państwa, w którym przysposobienie miało miejsce, jako dokonane zgodnie z konwencją, będzie uznawane za posiadające obowiązującą moc prawną w innych Umawiających się Państwach.

Jak widać procedura ta może być długotrwała i skomplikowana.
Jednakże może zaistnieć taka sytuacja, że dziecko z innego kraju urodzi się w Polsce i zadziała tzw. zasada ziemi (dziecko otrzyma obywatelstwo polskie z samego urodzenia się na ziemiach Polski) Jest to możliwe wtedy, gdy dziecko urodziło się lub zostało znalezione w Polsce, a oboje rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Wówczas adopcja takiego dziecka odbywa się na podstawie polskich przepisów i procedura na pewno się skróci (jednakże jest to minimum 9 miesięcy).
www.porada-prawna24.pl

czytaj dalej

Opublikowano: 2010-03-09

Zachowek dla dziecka

Otrzymałam pismo z sądu wzywające mnie jako osobę zainteresowaną do
stawiennictwa na sprawie dotyczącej prawa o stwierdzenie nabycia spadku
wszczętej na wniosek drugiej żony mojego zmarłego ojca. We wniosku istnieje
informacja, że na podstawie testamentu zostałam wydziedziczona, więc jak
rozumiem zachowek mi się nie należy. Najbardziej wzburzyła mnie informacja,
że mój adres jest nieznany, co jest bzdurą zamieszkuje pod tym adresem od
urodzenia. Wg mnie powinno to być jasne dla mojego ojca, ponieważ jest to
mieszkanie po moich dziadkach. czytaj dalej

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art.105) po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej. czytaj dalej

Bardzo proszę państwa o poradę w następującej sprawie. Mój mąż okazał się człowiekiem nieodpowiedzialnym, kilkakrotnie zawiódł moje zaufanie dlatego postanowiliśmy wspólnie, że dom będzie należał tylko do mnie. Dlatego moje pytanie w jaki sposób to zrobić. Bardziej interesuje mnie umowa u notariusza niż w sądzie. Jakie są koszty z tym związane interesuje mnie to gdyż aktualnie nie pracuję a wiem, że są to bardzo wysokie kwoty. Sprawa wygląda następująco; Jesteśmy małżeństwem od 2002r.Nie mieliśmy spisanej intercyzy. W 2003r.zakupiliśmy działkę, którą zapisaliśmy u notariusza na nas oboje. Działkę kupiliśmy za 60 000 teraz warta jest 400 000. Postawiliśmy na niej dom oraz garaż Dom jest wart ok.800 000 jest jeszcze nie oddany do użytku dopiero składamy dokumenty. Czy wystarczy przepisać samą działkę czy jest to bardziej skomplikowane. Bardzo proszę o odpowiedz i z góry dziękuję
czytaj dalej

Pan Julian B. był tymczasowo aresztowany od 1997, w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. Areszt był przedłużany aż do jego śmierci w 2001, czyli przez 4 lata. Jego proces rozpoczął się w 2000 roku – ponad 3 lata po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. W 2002 roku zapadł wyrok sądu I instancji. Julian B. był ciężko chory, przebył dwa zawały serca, od 1999 roku skarżył się na brak odpowiedniej opieki medycznej w Areszcie Śledczym, w którym przebywał. czytaj dalej

Opublikowano: 2010-01-23

Odszkodowanie od operatora sieci

Sprawa dotyczy start poniesionych przez moją firmę przez błędy operatora sieci komórkowych. 3 grudnia 2009 Podpisałem pełnomocnictwo na usługę przeniesienia mojego numeru biznesowego z sieci X. Błędnie oszacowany przez obsługę Y czas przeniesienia numeru spowodował jego całkowite zablokowanie. Dodatkowo nie mogłem podpisać umowy biznesowej na abonament w Y przez kolejny błąd, tym razem systemowy, który blokował moją firmę jako dłużnika. czytaj dalej

W 2004 roku kupiłem mieszkanie za 84 tys. zł (stan surowy).
Zaciągnąłem na ten cel 65 tys. kredytu mieszkaniowego. Wkrótce potem
okazało się, że zabraknie mi środków na jego wykończenie, dlatego
zaciągnąłem kilka mniejszych kredytów konsumpcyjnych. Później
skonsolidowałem wszystkie kredyty, łącznie z mieszkaniowym. Następnie
zmieniłem bank i wziąłem kolejny kredyt konsolidacyjny na spłatę
poprzedniego i niewielką gotówkę. Przez cały czas pierwotny kredyt
mieszkaniowy był niejako wchłaniany przez kolejne dwa ww.
konsolidacyjne. czytaj dalej

Opublikowano: 2010-01-11

Przerwanie urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym (nie płatnym) jeszcze ponad rok, ale
zaszłam w drugą ciążę i słyszałam, że mogę go przerwać i w dniu w
którym miałabym się pojawić w pracy mogę przynieść L4 i do porodu
być na zasiłku chorobowym. Niestety w pracy się dowiedzieli o moich
planach i powiedzieli, że jest to niedopuszczalne. Proszę o pomoc w tej
sprawie. Teoretycznie podobno mogę tak postąpić, ale chciałabym
wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, żeby nikt się nie przyczepił,
że idę na L4 tylko dlatego żeby dostawać pieniądze. I czy jeśli tak
postąpię to czy moja firma może wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje,
np. zwolnić mnie, gdy będę chciała przejść potem na wychowawczy, bo
tym mi grożą? (mam umowę na czas nieokreślony)

czytaj dalej

Opublikowano: 2010-01-08

Dysponowanie wspólnymi środkami

Jestem mężatką w nieformalnej separacji. Mam z mężem ustawową wspólnotę majątkową, nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, nie mamy wspólnego konta bankowego, tylko konta indywidualne. Mam kilka pytań dotyczących dysponowaniem środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Czy jest określona prawnie kwota jaką mogę dysponować bez zgody męża? Czy mogę na przykład zlikwidować lokatę bankową na 100 tys. zł i wydać te pieniądze? Czy ma znaczenie na co je wydam? czytaj dalej