Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 15 czerwca 2009

Ulga prorodzinna

Mój syn jest podchorążym III roku Wojskowej Akademii Technicznej. Otrzymuje uposażenie. Czy uposażenie jego zwolnione jest z obowiązku podatkowego, a co za tym idzie, czy ja mogę skorzystać z ulgi?
(więcej…)

Opublikowano: 14 maja 2009

Działania komornika

Mój mąż ma zaległe alimenty, obecnie zostało mu do spłaty ok.3500 z odsetkami. ma zajęte wynagrodzenie przez komornika i ten dług jest systematycznie spłacany. aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci, sama dostałabym tylko na 1 dziecko, bo mam potrącony podatek ok.1400zł.z mężem wystarczyło na 2 dzieci oraz odpis za Internet. zaznaczam, że dzieci ja wychowuję i płacę rachunki za Internet. problem mój polega na tym, że jak się rozliczyłam z mężem to cały zwrot tej ulgi zabrał z urzędu skarbowego komornik na poczet zaległości męża
pytam, dlaczego komornik zabrał pieniądze, które przeznaczone są na wychowanie dzieci? Przecież większa połowa podatku była z moich zarobków. Ja płacę rachunki, ja wychowuję. Mąż ma również obecne alimenty, które płaci. Proszę mi napisać, czy komornik postąpił zgodnie z prawem i czy mam szansę odzyskać ten zwrot od komornika, bo czuję się bardzo pokrzywdzona, dzieci również. Maria (więcej…)

Opublikowano: 04 maja 2009

Rejestracja samochodu

Rejestrację rozpoczyna złożenie w urzędzie gminy dokumentów. Kierowca otrzymuje wówczas decyzję o tymczasowej rejestracji pojazdu, wraz z ważnym 30 dni pozwoleniem na korzystanie z niego i tablicami rejestracyjnymi, a następnie po potwierdzeniu przez urząd pochodzenia pojazdu otrzymuje decyzję o stałej rejestracji. Rejestracja odbywa się zgodnie z właściwością miejscową, która w przypadku osób fizycznych wynika z miejsca zameldowania właściciela samochodu.  (więcej…)

Opublikowano: 20 kwietnia 2009

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Prawo do pochowania zwłok mają: pozostały małżonek, krewni zstępni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia Można również upoważnić inną osobę do działania w imieniu uprawnionego członka rodziny.
(więcej…)

Opublikowano: 27 lutego 2009

Koszty sądowe

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej i na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku osoba jest zwolniona. (więcej…)

Opublikowano: 13 lutego 2009

Ochrona konsumenta

Oddałem komputer do serwisu i od 2miesiecy żadnego odzewu. Komputer mam od 6miesiecy i od początku był niesprawny, ale w serwisie cały czas mnie zwodzili ze nie umiem obsługiwać tego sprzętu co jest nieprawda. Moje pytanie brzmi:
Czego ewentualnie mogę żądać czy zwrotu pieniędzy czy nowego sprzętu i czy po prostu mówiąc “czy ta gra jest warta świeczki”
(więcej…)

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie będzie przysługiwało prawo żądania eksmisji sprawcy z mieszkania.

Zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy z pokrzywdzonym przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wczoraj przyjął rząd. Sprawca przemocy może być też poddany pod dozór i mieć obowiązek stosowania się do postanowień sądu i prokuratora. Obowiązek ten może polegać na opuszczeniu określonego miejsca pobytu, okresowemu zgłaszaniu się do organu dozorującego, zawiadamianiu o wyjeździe i terminie powrotu. (więcej…)

Opublikowano: 23 stycznia 2009

Podstawy prawne mediacji

Codziennie ofiarami przestępstw staje się i krzywdzonych jest wiele osób, które nie potrafią znaleźć porozumienia. Szukają zrozumienia u innych, w sądach, arbitrażu, a także w postępowaniu mediacyjnym. Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów, która pozwala oszczędzić czas, zmniejszyć finansowe koszty sporów, a w szczególności koszty emocjonalne związane z trudną sytuacją. Postępowanie mediacyjne ma pomóc uzgodnić warunki i znaleźć się w nowej dla stron sytuacji, uwzględniając interesy obu stron. Mediator w równym stopniu chce pomóc stronom w rozwiązaniu konfliktu, zabezpieczając warunki komunikacji i konflikt przed eskalacją.  (więcej…)

Opublikowano: 27 listopada 2008

Kiedy można eksmitować lokatora?

Kiedy można eksmitować lokatora?

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy „O ochronie lokatorów …” z 21 czerwca 2001 roku właściciel może rozwiązać umowę najmu, jeżeli: (więcej…)