Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 14 października 2009

Ochrona prawa autorskiego

Witam serdecznie,
prowadzę aptekę internetową i spotykam się bardzo często z wykorzystywaniem moich zdjęć poprzez inne apteki. Zdjęcia, o których piszę są wykonywane przez moich pracowników, a wykorzystywane są przez inne apteki w celach uzyskiwania przychodu. Często wysyłam do nich emaile z informacją o naruszaniu praw autorskich, lecz część z nich nic sobie z tego nie robi. Co w takich sytuacjach możemy zrobić i w jaki sposób możemy egzekwować nasze prawa?  (więcej…)

Opublikowano: 23 września 2009

Odszkodowanie

Pytanie do prawnika
Witam, proszę o udzielenie mi porady dotyczącej odszkodowania z tytułu zakażenia gronkowcem w wyniku leczenia szpitalnego. W miesiącu marcu br. poddałam się planowanemu zabiegowi operacyjnemu na oddziale Ginekologii. Po udanym zabiegu zostałam wypisana ze szpitala, a po kilku dniach miejsce, gdzie usunięto szew operacyjny “puściło zaczęła wypływać ropna wydzielina. Zostałam poddana kuracji antybiotykowej, wykonano również niezbędne badanie na posiew. (więcej…)

Opublikowano: 15 września 2009

Przedawnienie rachunku

Proszę o poradę prawną – jaki jest termin przedawnienia rachunku wystawionego w listopadzie 2006 r. z terminem płatności na grudzień 2006. Rachunek dotyczy wykonania ogrodzenia budynków należących do Wspólnoty mieszkaniowej. Czy ma znaczenie przy terminie przedawnienia – kto wystawił rachunek – wykonawca ogrodzenia (firma prywatna) czy administracja Wspólnoty? (więcej…)

Opublikowano: 08 września 2009

Uciążliwy sąsiad

W moim bezpośrednim sąsiedztwie powstał zakład
gastronomiczny. Zaplecze kuchenne tego zakładu jest oddalone o mojego
domu o około 8 metrów. W okresie od wiosny do jesieni jestem
narażony na niedogodności w postaci dochodzących nieustannie
zapachów oraz hałasu. Hałas ten jest spowodowany głównie ubijaniem
kotletów o każdej porze dnia, również po godzinie 22, gdyż zakład jest
czynny do 23. (więcej…)

Opublikowano: 11 sierpnia 2009

Rękojmia za wady

chciałbym porady w następującej sprawie

Wczoraj (06.08.2008) zakupiłem oprogramowanie (MS office), zakup na firmę,
faktura VAT w sklepie fizycznym w warszawie, oprogramowanie miało formę
dwóch kopert, w jednej nośniki w drugiej licencja. (więcej…)

Opublikowano: 20 lipca 2009

Skarga pauliańska

W Kodeksie cywilnym przewidziana jest instytucja tzw. skargi pauliańskiej, czyli uprawnienie wierzyciela do zakwestionowania skuteczności krzywdzącej go czynności prawnej dłużnika (np. darowizny), dokonanej z osobą trzecią. W następstwie tej czynności dłużnik musiał stać się niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż przed dokonaniem czynności. (więcej…)

Opublikowano: 24 czerwca 2009

Zasiedzenie strychu

Moja rodzina zamieszkuje budynek od 45-lat. W przeszłości była to wiejska szkoła, w której uczyła moja mama. Z ramienia ustawy moja mama kupiła większą część budynku od gminy. Pozostała część budynku została sprzedana w drodze pierwszeństwa zakupu, dzierżawa. Budynek posiada strych jest to jedna powierzchnia. Przez cały czas był użytkowany przez moją rodzinę. Wejście na strych jest jedyne poprzez moje mieszkanie. Czy mogę nabyć prawo własności do strychu przez zasiedzenie?

Szanowny Panie,
Zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny zasiedzenie jest uregulowane w przepisie art. 172 kodeksu cywilnego. Oto jego treść:
„Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.”

Definicja nieruchomości znajduje się w art. 46 KC który brzmi:
„„Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.”

Zgodnie ze wskazanymi przepisami zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości. W przypadku strychu wskazuje Pan na problem prawny czy taką cześć budynku można w ogóle zasiedzieć. Problem ten wynika z faktu, iż strych nie jest odrębną nieruchomością. Byłby nią, gdyby ze strychu zostało ustanowione odrębne od budynku prawo własności. Wówczas w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali gmina mogła dokonać wyodrębnienia strychu z masy budynku. Powstałoby wówczas prawo odrębnej własności lokalu (strychu) – czyli swoista nieruchomość lokalowa – identyczna w sensie prawnym co wyodrębniony lokal pana matki. TYLKO WÓWCZAS MOŻLIWE BYŁOBY ZASIEDZENIE STRYCHU. oczywiście po upływie określonego czasu z art. 172 KC.

Polecam lekturę umowy, na mocy której Pana mama wykupiła od gminy wyodrębnioną cześć budynku przez co powstało prawo odrębnej własności tego lokalu. Powstała tak zwana w prawie rzeczowym NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA której właścicielem została Pana matka. Proszę o to dlatego, żeby w umowie poszukał pan zapisów o tym czy z nieruchomością lokalową pana matki jest związane, aby pomieszczenie pomocnicze i czy nie jest to aby właśnie strych, który chce pan zasiedzieć.

Zatem z prawa rzeczowego wynika, iż nie można zasiedzieć strychu ani piwnicy, ponieważ są one częścią budynku, który to budynek jest częścią nieruchomości gruntowej, a zasiedzieć można tylko całą nieruchomość.
Zaś wypadku nieruchomości lokalowej piwnica i strych są pomieszczeniami pomocniczymi, które też należą do nieruchomości.
Podstawa prawna: art. 46 k.c., art. 172 k.c.,

Reasumując – proszę sprawdzić czy w zapisach umowy zakupu nieruchomości lokalowej przez pana matkę nie jest wskazane to, że z lokalem związane są pomieszczenia pomocnicze. Nawet jeśli takiego zapisu nie ma, to i tak z samej istoty nieruchomości wynika taki skutek, że do lokalu pana matki przynależy piwnica (lub jej cześć) oraz strych (lub jego cześć).

Zasiedzenie strychu możliwe byłoby jedynie wówczas, gdyby uczyniono z niego wydzieloną od masy budynku nieruchomość lokalową (tak zwaną odrębną własność lokalu).

z poważaniem,
www.porada-prawna24.pl

Opublikowano: 19 czerwca 2009

Darowizna przy podziale majątku małżeńskiego

Dzień Dobry
Zwracam się o udzielenie porady prawnej. Jestem wnioskodawcą o podział
majątku wspólnego z byłą żoną. Sprawa miała być zakończona, ale adwokat
byłej zony zawnioskował o przesłuchanie mnie co nastąpi na następnej
sprawie. Była żona zgadza się na przyznanie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu dla mnie ze spłatą na jej rzecz. (więcej…)

Opublikowano: 17 czerwca 2009

Wspólne ogrodzenie

Działki budowlane, zabudowa jednorodzinna, sąsiad odmówił uczestniczenia
w kosztach budowy ogrodzenia, ogrodzenie na podmurówce, słupki stalowe,
siatka; ogrodzenie w granicy bez sporu co do przebiegu granicy, przed
budową strony zgodnie ustaliły przebieg granicy, a w niej ogrodzenia.  (więcej…)

Opublikowano: 16 czerwca 2009

Lokal komunalny

Wraz z ojcem mieszkam w mieszkaniu komunalnym, które chciałbym wykupić, ale sytuacja prawna jest skomplikowana. W mieszkaniu tym zamieszkuję od urodzenia, przy czym głównym najemcą do 2001 roku była moja babcia. Obecnie głównym najemcą jest mój ojciec. Moja mama zmarła w 1997 roku, jeszcze przez zmianą głównego najemcy mieszkania. (więcej…)