Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 12 czerwca 2009

Ustalenie nieważności czynności prawnej

Wnoszę do Sądu o unieważnienie czynności prawnej kupna sprzedaży nieruchomości dokonanej aktem notarialnym. W pozwie wskazuję na naruszenie postanowień art. 83 i 108 KC. To ostatnie uważam za czynność prawną niezupełną. Do tej sprawy pasują mi dwa artykuły art. 189 kpc i art 222 i 223 KC. ale czy w ogóle można o nich wspominać w postępowaniu, jeżeli pozew dotyczy ustalenia nieważności czynności prawnej a nie ustalenia, że nieruchomość jest moją własnością? (więcej…)

Opublikowano: 09 czerwca 2009

Przekroczenie pełnomocnictwa

Stan wojenny w 1981 r. zastał mnie za granica. Powrót ze względu na sytuacje
w kraju uznałam za niecelowy i zdecydowałam się pozostać za granica.
W kraju pozostawiłam mieszkanie spółdzielcze oraz dom w stanie surowym
zamkniętym z zakupionymi materiałami wykończeniowymi i instalacyjnymi. (więcej…)

Opublikowano: 29 kwietnia 2009

Przedawnienie roszczenia

W lipcu 2004r. została podpisana przez moją mamę umowa abonencka z firmą telekomunikacyjną. Firma po ok. roku próbowała nas oszukać i wyłudzić pieniądze nie naliczając promocji, która była zawarta w umowie po czym umowę zerwaliśmy i zapłaciliśmy podwójnie naliczony rachunek i wszystkie inne wyliczone przez ową firmę koszt bez przekazywania sprawy do sądu.  (więcej…)

Opublikowano: 16 kwietnia 2009

Pełnomocnictwo- kiedy wygasa?

Pełnomocnictwo to taki stosunek prawny, gdy jedna osoba występuje w charakterze i na rzecz drugiej osoby na podstawie zawartego między nimi stosunku prawnego, tzn. nie na podstawie ustawy, ale na mocy oświadczenia woli. (więcej…)

Opublikowano: 02 kwietnia 2009

Odszkodowanie za brak połączenia z internetem

Jeżeli brak dostępu do Internetu stanowi poważane utrudnienie konsument nie musi się godzić na kłopoty z połączeniem. Podstawowym uprawnieniem, które przysługuje zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego – ustawa z dnia 24 sierpnia 1997r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest prawo do wniesienia reklamacji. (więcej…)

Opublikowano: 02 kwietnia 2009

Bank żąda podpisania aneksu do umowy kredytowej

Zasadniczą kwestią w tej sprawie jest stwierdzenie, że bank nie może dowolnie zmieniać umowy kredytowej. Jeśli w zawartej umowie w sposób precyzyjny nie określono zasad bank nie może żądać od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń czy podwyższenia marży. Wszelkie próby wymuszania na kliencie zawarcia aneksu do umowy są działaniami nieuprawnionymi.  (więcej…)

Opublikowano: 18 lutego 2009

Służebność gruntowa

Służebność gruntowa – z mocy nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2008 roku, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2008 roku została określona w KC jako SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU. (więcej…)