Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 16 kwietnia 2009

Ułatwienia dla przedsiębiorcy w sądzie

W dniu 1 lipca 2009 r. zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Sąd ma obowiązek wezwać pełnomocnika przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych pisma a osoby, które przegrały sprawy z powodu błędów formalnych pisma, mogą wnosić o wznowienie postępowania. (więcej…)

Opublikowano: 03 kwietnia 2009

Ulga na internet

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu odlicza się wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym w miejscu zamieszkania. Podatnik nie może od dochodu odliczyć więcej niż 760 zł rocznie.
Oznacza to, że podatnik, który w 2008 roku wydał na Internet 1 tys. zł, dochód pomniejszy o 760 zł. Reszta, czyli 240 zł, nie będzie odliczona ani w PIT za 2008 rok, ani w zeznaniach za lata następne.  (więcej…)

Opublikowano: 03 kwietnia 2009

Faktury korygujące

Udzielając rabatu i wystawiając fakturę korygującą, aby dokonać obniżenia kwoty podatku należnego podatnik musi uzyskać potwierdzenie odbioru tej korekty przez nabywcę. Podatnik powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury.  (więcej…)

Opublikowano: 02 kwietnia 2009

Upadłość konsumencka

Pojawiła się możliwość ogłoszenia bankructwa dla konsumentów. Według nowych przepisów, z tego uprawnienia będą mogły skorzystać osoby, których niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. np. z powodu choroby, utraty pracy. (więcej…)

Jeśli przedmiotem zastawu są udziały w spółce z o.o., to wystarczy, że zgoda zarządu na jego ustanowienie jest wyrażona na piśmie Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2009 r. (III CZP 130/08). Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne powstałe na tle sprawy wniesionej przez spółkę akcyjną Eurofaktor przeciwko syndykowi masy upadłości spółki akcyjnej Technologie.  (więcej…)

Opublikowano: 27 stycznia 2009

e-podpis

Posługiwanie się e-podpisem w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niedopuszczalne – wynika z analizy orzecznictwa sądowego.

Podpis elektroniczny ma ułatwiać życie podatnikom i obywatelom. Zgodnie z informacjami podawanymi przez centra certyfikacji, które wydają m.in. bezpieczne e-podpisy z kwalifikowanym certyfikatem, cechą certyfikatu kwalifikowanego jest gwarancja prawna zrównania takiego certyfikatu z podpisem odręcznym. (więcej…)