Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 19 sierpnia 2009

Ograniczenie wolności

I. uznaje oskarżona za winną popełnienia opisanego czynu
przyjmując, iż stanowi on przestępstwo z art. 286 p. 3 k.k. i art. 270 p. 1
k.k. w zw. z art. 11 p.3 k.k. i za to na podstawie art.270 p. 1 k.k. w zw.
z art. 11 p. 3 k.k., wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia
wolności, zobowiązując ją w tym czasie do wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd, w wymiarze
20(dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

(więcej…)

Instytucja związania sądu cywilnego wyrokiem karnym występuje w art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego.
Oznacza ona, iż Sąd cywilny orzekający w postępowaniu procesowym lub nieprocesowym zmuszony jest uwzględnić fakt skazania określonej osoby w postępowaniu karnym. Jeśli Kowalski zostanie przykładowo skazany za znęcanie nad rodziną, to co do faktu tego przestępstwa Sąd orzekający rozwód Kowalskiego z żoną musi taki wyrok karny respektować jako dowód. (więcej…)