Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 27 grudnia 2017

Dziedziczenie stosunku najmu

Posłowie postulują, by lista osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu została rozszerzona. Następcy prawni zmarłego najemcy muszą mieszkać z nim przed jego śmiercią. Nowi najemcy będą mogli domagać się w procesie cywilnym ustalenia, że wstąpili w stosunek najmu. Wdowiec lub wdowa, dzieci, konkubent oraz inne osoby mające prawo do alimentów po zmarłym najemcy mogą teraz z mocy prawa wstąpić po nim w stosunek najmu. Uprawnienie to nie przysługuje wnukom zmarłego. (więcej…)

Zgodnie z art. 149 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.
(więcej…)

Opublikowano: 13 kwietnia 2010

Porządek dziedziczenia

Mój Ojciec zmarł w 2003 roku. W testamencie zapisał mi połowę
nieruchomości. Odbyła się sprawa sądowa. Moje dwie siostry nie
wnosiły zastrzeżeń, dlatego w wyniku wyroku sądu jestem
współwłaścicielem nieruchomości (razem z moją Matką). Niestety moja
Matka zmarła w 2005 roku nie pozostawiając po sobie testamentu.
Oczywiście moje rodzeństwo i ja wiemy jaka było wola mojej mamy, że
chciała swoją cześć przepisać na mnie, ale oczywiście nie mieliśmy
odwagi, aby to spisała w formie testamentu (była ciężko chora). (więcej…)

Opublikowano: 14 grudnia 2009

Spadek po mężu

Witam, chciałabym prosić o poradę w nast. kwestii:
Zmarł mój mąż. Pozostawił testament, powołujący mnie (żonę) w całości do spadku. Sprawa o
otwarcie test. i stwierdzenie nabycia spadku złożona w sądzie. Ustawowo dziedziczyłaby
też córka męża z I małżeństwa. (więcej…)

Opublikowano: 03 listopada 2009

Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża.
(więcej…)

Opublikowano: 15 października 2009

Służebność osobista

Chciałabym zapytać, czy w polskim prawie jest definicja izby, czy pomieszczenie np. o wielkości 3 m kwadratowe można traktować jako izbę? Czy jest jakiś wyrok sądu najwyższego w tej sprawie? Chodzi mi o służebność osobistą dla teściowej
(więcej…)

Opublikowano: 13 października 2009

Dział spadku

Proszę o poradę od czego zacząć w sprawie spadku po moich rodzicach i w ogóle czy mam prawo do niego.
Sprawa dotyczy domu oraz ziemi po moich zmarłych rodzicach. Mianowicie było nas w domu siedmioro ja jestem najmłodszy. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 8 lat, mama został na gospodarce sama ze mną, reszta rodzeństwa była już samodzielna i mieszkała osobno. Do pomocy mamie przeprowadził się do nas brat z swoją rodziną. Moja mama w zamian przepisała mu DOM, ale z warunkiem, że możemy tam mieszkać, a gdy Bede dorosły to ma mnie spłacić jako część, która mi się należała, oczywiście była to umowa ustna. (więcej…)

Opublikowano: 24 września 2009

Odrzucenie i sprzyjęcie spadku

Mam pytanie w sprawie spadkowej.
Mój ojciec ma duże długi z pożyczek udzielonych mu przez kilka banków. Pożyczki te brał od kilku lat. W tej chwili od pół roku komornik zajmuje mu część emerytury. Jego żona zmarła w 2007r i o tych długach nie była informowana. Nie podpisywała żadnego dokumentu dotyczących tych pożytek.  (więcej…)

Opublikowano: 27 sierpnia 2009

Umowa agencyjna

Zgodnie z art. 7648 kc jeżeli agent wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dający zlecenie, może on zwolnić się z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej przez złożenie dającemu zlecenie oświadczenia na piśmie przed upływem miesiąca od dnia wypowiedzenia.
(więcej…)

Opublikowano: 12 sierpnia 2009

Służebność i zachowek

Jeżeli chodzi o służebność osobistą teściowej:
Zgodnie z art. 303, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.
(więcej…)