Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 27 lipca 2009

Nabycie spadku

Witam! Chciałbym uzyskać poradę prawną dotyczącą postępowania spadkowego.
Moja mama mieszka razem z tatą na wsi i prowadzą niewielkie gospodarstwo. Mama ma siostrę i brata, którzy mieszkają w różnych miastach. Gospodarstwo razem z budynkami ma założoną księgę wieczystą na nieżyjącego od 1987 r. mojego dziadka, a ojca mojej mamy. Niestety dziadek nie zostawił testamentu, a na domiar złego wyprowadził się z domu już jako wdowiec w 1977 r. i powtórnie się ożenił. Zamieszkał w Bydgoszczy z II żoną, która ma syna z poprzedniego małżeństwa i nie interesował się gospodarstwem. (więcej…)

Opublikowano: 25 czerwca 2009

Podatek od spadku

Moja babcia, która zmarła w czerwcu 2006 roku była właścicielką 1/3 kamienicy (brak podziału fizycznego, sprawa podziału jest w sądzie, ale sprawa jest zawieszona do czasu wyjaśnienia spadku). Jedno z mieszkań od urodzenia zajmuje moja mama, która wraz z dwójką rodzeństwa i mężem babci dziedziczy w równych częściach.
Mama nie posiada żadnego innego mieszkania, ani udziałów. (więcej…)

Opublikowano: 27 stycznia 2009

Dziedziczenie przez dalszych krewnych

Rozszerzy się krąg spadkobierców ustawowych, którzy będą mogli dziedziczyć, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu. Po wnukach będą dziedziczyli dziadkowie, ciotki i wujowie, a po macosze i ojczymie – pasierbowie. Zmniejszą się natomiast możliwości dziedziczenia przez gminę i Skarb Państwa. (więcej…)

Jan K. posiada obecnie 20 letniego syna Macieja K., na którego posiadał zasądzone alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. Z uwagi na brak środków nie łożył tychże alimentów. Skutkiem tego matka Macieja pobierała świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego ZUS, do czasu jego likwidacji tj. do dnia 1 maja 2004 roku. Obecnie Maciej jest studentem studiów zaocznych i pozostaje w zatrudnieniu. Jan K. jest rencistą i pobiera rentę z ZUS.
(więcej…)

Opublikowano: 27 listopada 2008

Postępowanie w sprawach alimentacyjnych

Postępowanie w sprawach alimentów jest wolne od kosztów Sadowych.
Sadem właściwym jest Wydział Rodzinny i Nieletnich Sadu Rejonowego miejsca zamieszkania zobowiązanego albo żądającego alimentów.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego można zabezpieczyć powództwo o alimenty, tak by pozwany łożył już w trakcie procesu, a nawet przed procesem. (więcej…)