Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-03

Faktury korygujące

Udzielając rabatu i wystawiając fakturę korygującą, aby dokonać obniżenia kwoty podatku należnego podatnik musi uzyskać potwierdzenie odbioru tej korekty przez nabywcę. Podatnik powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. 
Nowy przepis nakłada na podatnika dodatkowy obowiązek, który może być niełatwy do spełnienia, tj. śledzenia momentu, kiedy jego kontrahent otrzymał korektę.
Ustawodawca określa również, jak podatnik powinien postąpić w sytuacji, gdy otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W takim przypadku zastosowanie znajdą zasady dotychczasowe. Oznacza to, że podatnik będzie wówczas uprawniony do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał potwierdzenie otrzymania korekty. Wydaje się, że z punktu widzenia podatników rozwiązaniem rozsądniejszym byłoby zachowanie tego rozwiązania dla wszystkich przypadków.