Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-16

Korespondencja z Sądu

Zgodnie ze zmianą ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi adresat pisma ma 14 dni na odebranie korespondencji. Uznanie że pismo zostało skutecznie doręczone stronie należy poprzedzić dwukrotnym zawiadomieniem adresata o przesyłce oraz upływem 14-dniowego terminu na odebranie korespondencji.
Jeżeli listonosz nie zastanie adresata w domu i nie będzie mógł doręczyć pisma innej uprawnionej osobie, obowiązkowo pozostawi w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w ciągu siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Jeśli adresat nie podejmie pisma nie w terminie 7 dni, listonosz ponownie zostawi awizo z zawiadomieniem o możliwości odbioru listu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w urzędzie gminy. Jeśli po pismo znów nikt się nie zgłosi, uznaje się zostało ono skutecznie doręczone z upływem 14-dniowego terminu przechowywania pisma.