Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Wkrótce pojawią się przepisy uprawniające adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego oraz doradcę podatkowego do poświadczania dokumentów składanych w sądach i urzędach. odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika będzie miał moc prawną oryginału. Zmiany mają być wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Nie obejmą postępowań karnych.
Aktualnie w postępowaniach cywilnych wymagane jest złożenie oryginału dokumentu. Pełnomocnik może potwierdzić za zgodność z oryginałem tylko pełnomocnictwo lub dokumenty w postępowaniu nakazowym.
Dzięki takim rozwiązaniom pojawi się wiele korzyści dla stron postępowania zostanie ujednolicone stosowanie przepisów o poświadczaniu za zgodność dokumentów, a jednocześnie doprowadzi do ograniczenia kosztów postępowania