Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-12-03

Mieszkanie za złotówkę

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach przewiduje nałożenie dodatkowych na osoby zawierające umowy o przeniesienie praw własności lokalu. 
W tym celu konieczne będzie podjęcie przez spółdzielnię uchwały większością 2/3 głosów
Opłata nie będzie wyższa niż różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością pełnego wkładu mieszkaniowego lub jego części.
Wnioski o przeniesienie praw własności lokalu złożone do 29 grudnia mają być załatwione przez spółdzielnię do 30 marca 2010 r. na dotychczasowych zasadach, czyli za symboliczną złotówkę.
Projekt przewiduje przedłużenie terminu przekształcenia do końca 2012 roku.