Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Kto odpowiada za zapłatę czynszu?
Na podstawie art. 688 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego za zapłatę czynszu i innych należności z tytułu najmu lokalu odpowiadają solidarnie wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkałe z najemcą i tylko za okres ich rzeczywistego zamieszkiwania. Oznacza to tyle, że wynajmujący powinien wykazać, że osoba mieszka z najemcą i skończyła 18 lat. Niezależnie od tego czy się uczy czy pracuje odpowiada wraz z najemca za zaległy czynsz solidarnie. Solidarna odpowiedzialność to prawo wynajmującego do dochodzenia zapłaty czynszu od każdego po równo albo tylko od jednego najemcy, lub w innym stosunku do zobowiązanych. Warte podkreślenia jest to, że najemca sam może wybrać od kogo chce dochodzić zapłaty i w jakim stopniu. W praktyce najczęściej dochodzi od najemców mających dochody.