Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2010-04-07

Ulga meldunkowa

BRAK ULGI MELDUNKOWEJ CO DO GRUNTU POD BUDYNKIEM – PRZY ZBYCIU LOKALU WŁASNOŚCIOWEGO

Z punktu widzenia prawa podatkowego, a w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 bez znaczenia jest jaka ustawa obowiązuje w chwili zbycia własności lokalu mieszkalnego.
Najważniejsza jest ustawa, która obowiązywała w okresie nabycia takiego własnościowego mieszkania. Ustawa podatkowa PIT w zakresie ulg podatkowych przy zbyciu takiego lokalu jest bardzo dynamiczna i inny stan prawny obowiązywał do 31 grudnia 2006 roku, inny pomiędzy 1 stycznia 2007 roku aż do 31 grudnia 2008 roku, a zupełnie inny od 1 stycznia 2009 roku.
Nierzadką sytuacją jest obecnie zbywanie lokali własnościowych – nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku. W przypadku zbycia takiego lokalu warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego jest upływ 5 lat od daty nabycia – co oczywiste nastąpi najwcześniej w 2012 roku. Tymczasem jedyna podstawa do uzyskania zwolnienia podatkowego to tak zwana ulga meldunkowa. Wymaga ona okres minimum 12 miesięcznego zameldowania w zbywanym lokalu. Zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Finansów – zameldowanie mogło mieć miejsce nawet przed nabyciem jego własności.
Jednakże problem tkwi w innym miejscu. Jak wiadomo zgodnie z ustawą o własności lokali z nieruchomością lokalową (odrębną własnością lokalu) związany jest nieodłącznie udział we własności gruntu, albo udział w prawie użytkowania wieczystego.
Powstał w praktyce problem czy wraz z zastosowaniem ulgi meldunkowej do wartości przychodu uzyskania ze zbycia lokalu ma ona zastosowanie również do wskazanego udziału we własności gruntu lub użytkowania wieczystego.
Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2010 roku (nr IPPB2/415-4/10-2/AS) wspomniana ulga meldunkowa dotyczy tylko substancji samego wyodrębnionego lokalu – ale już nie udziału w prawie własności gruntu pod budynkiem czy udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu na którym budynek (w praktyce blok lub kamienica) jest posadowiony.
Powstaje pytanie czy to stanowisko jest trafne i czy wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT w brzmieniu z okresu 01.01.2007-31.12.2008 nie jest zbyt literalna. Argument przeciwko takiej wykładni to fakt, iż niemożliwe jest istnienie odrębnej własności lokalu bez udziału w gruncie.
Moim zdaniem należy poczekać na orzecznictwo Sądów Administracyjnych w tym zakresie, które w indywidualnych sprawach podatników1) skontrolują decyzję organów podatkowych.