Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-03

Ulga na internet

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu odlicza się wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym w miejscu zamieszkania. Podatnik nie może od dochodu odliczyć więcej niż 760 zł rocznie.
Oznacza to, że podatnik, który w 2008 roku wydał na Internet 1 tys. zł, dochód pomniejszy o 760 zł. Reszta, czyli 240 zł, nie będzie odliczona ani w PIT za 2008 rok, ani w zeznaniach za lata następne. 
Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulgi należy: ponieść wydatki na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania oraz udokumentować wydatki prawidłowo wystawionymi fakturami VAT oraz dowodami ich zapłaty.
Nazwisko podatnika, który chce skorzystać z ulgi musi się znaleźć zarówno na fakturze, jak i na dowodzie wpłaty.
Z ulgi kogą skorzystać również osoby, które ponoszą wydatki na użytkowanie Internetu łącznie z inną osobą zamieszkującą ten sam lokal. Każda ze wspólnie zamieszkałych osób ma prawo do skorzystania z tej ulgi w ramach osobnego limitu. ale konieczne jest jednak, by na fakturze znajdowały się nazwiska wszystkich tych osób. Skorzystać z ulgi internetowej mogą osoby spokrewnione, ale także obce np. mieszkające wspólnie koleżanki