Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-04-02

Upadłość konsumencka

Pojawiła się możliwość ogłoszenia bankructwa dla konsumentów. Według nowych przepisów, z tego uprawnienia będą mogły skorzystać osoby, których niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. np. z powodu choroby, utraty pracy.
Upadłość konsumencką będzie można ogłosić kilka razy w życiu, ale dłużnik będzie miał taką możliwość jedynie co 10 lat.
Wnioski należy składać w rejonowych sądach upadłościowych
Ogłoszenie upadłości nie będzie oznaczać, iż nie trzeba będzie spłacać wierzycieli. Dług należy uregulować według ustalonego przez Sąd planu, a dopiero potem będzie można liczyć na umorzenie reszty zobowiązań
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO