Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2017-12-21

Ważne adresy


Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny
35-001 Rzeszów
ul. J. Piłsudskiego 28
www.apelrz.pl

tel.: (0-17) 858-02-00
fax: 858-02-05
apelrz@apelrz.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Krośnie Przemyślu Rzeszowie Tarnobrzegu


Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Apelacyjny
71-165 Szczecin
ul. Mickiewicza 163
www.szczecin.sa.gov.pl

tel.: (0-91) 48-49-409, 484-94-00
fax: 48-49-408
sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Gorzowie Wielkopolskim – Koszalinie – Szczecinie


Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny
00-207 Warszawa
pl. Krasińskich 2/4/6
www.waw.sa.gov.pl
www.waw.sa.gov.pl/bip.htm

tel.: (0-22) 530-80-00, 530-87-01
fax: 530-90-70, 530-90-57

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Ostrołęce – Płocku – Warszawie – Warszawie-Pradze

V Wydział Lustracyjny
00-958 Warszawa
ul. Chopina 1

tel.: 628-65-47, 520-07-68


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny
53-330 Wrocław
ul. Energetyczna 4

tel.: (0-71) 361-20-21 do 27, 361-65-64
fax: 338-42-44
sad.apelacyjny@wroclaw.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Jeleniej Górze – Legnicy – Opolu – Świdnicy – Wrocławiu


Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sąd Apelacyjny
90-921 Łódź
pl. Dąbrowskiego 5
www.lodz.sa.gov.pl

tel.: (0-42) 677-89-00, 677-88-29

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Kaliszu – Łodzi – Piotrkowie Trybunalskim – Sieradzu


Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sąd Apelacyjny
61-693 Poznań
ul. Trójpole 21

tel.: (0-61) 827-45-00, 822-63-02
fax: 822-64-20
sa.poznan@ms.gov.p

l Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Koninie – Poznaniu – Zielonej Górze


Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Apelacyjny
20-950 Lublin
ul. Obrońców Pokoju 1

tel.: (0-81) 532-70-55
fax: 532-66-49

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Lublinie – Radomiu – Siedlcach – Zamościu


Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny
31-542 Kraków
ul. Mogilska 17

tel.: (0-12) 410-64-00
fax: 412-43-88

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Kielcach – Krakowie – Nowym Sączu – Tarnowie


Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Apelacyjny
40-156 Katowice
Al. W. Korfantego 117/119

tel.: (0-32) 200-45-00;
fax: 200-46-03

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Bielsku-Białej – Częstochowie – Gliwicach – Katowicach


Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Apelacyjny
80-958 Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 28
www.sadapelgd.sisco.info

tel.: (0-58) 323-85-00
fax: 302-97-22, 306-39-57
sagdansk@gd.home.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Bydgoszczy – Elblągu – Gdańsku – Słupsku – Toruniu – Włocławku


Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Apelacyjny
15-950 Białystok
ul. A. Mickiewicza 5

tel.: (0-85) 732-70-13, 732-80-82
fax: 732-90-01, 732-30-19
sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Białymstoku – Łomży – Olsztynie – Suwałkach