Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka tel. 789 413 540

Igołomia 293 oraz ul. Kurkowa 3/3 w Krakowie, e-mail: strzeleckimarek@interia.pl

Opublikowano: 2009-09-17

Wykluczenie wspólnika ze spółki

W spółce cywilnej jest 3 udziałowców o udziałach: 1-40%,2-10%,3-50%. Udziałowiec 3 dokonuje samowolni wypłat bez zgody pozostałych wspólników. Na dzień dzisiejszy wypłacił 127 000, podczas gdy udziałowiec 2 -13 800, udziałowiec 3- 42646. Dalsza wyplata pieniędzy przez wspólnika 3 grozi utratą płynności firmy. Wspólnik 3 nie chce dobrowolnie wystąpić ze spółki. Czy można wykluczyć wspólnika 3 ze spółki i jak to zrobić?

Szanowny Panie
Niestety w braku porozumienia pomiędzy wspólnikami niemożliwe jest wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej. Zgodnie z art. 860 par.1 KC spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, którego strony zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Konstrukcja taka zakłada wzajemne współdziałanie wspólników w ramach działalności spółki. W momencie, gdy taka współpraca staje się niemożliwa, spółka cywilna powinna ulec rozwiązaniu.

Jednakże jest to rozwiązanie ostateczne. Środkiem zaradczym w sytuacji nieporozumień opisywanych przez Pana pomiędzy poszczególnymi wspólnikami winna być zmiana składu osobowego spółki cywilnej, polegająca na wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej. Zgodnie z art.869 par. 1 KC każdy wspólnik może ze spółki zawartej na czas nie oznaczony wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia właśnie ze spółką zawarta na czas nieoznaczony (par 5 umowy). Zgodnie z art. 869 par. 2 KC z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. Natomiast żaden przepis kodeksu cywilnego nie przewiduje natomiast wykluczenia niewygodnego wspólnika ze spółki cywilnej. Jedynym, zatem rozwiązaniem jest wypowiedzenie udziału przez wszystkich pozostałych wspólników (par 14 umowy spółki). Spółka cywilna ulegnie w ten sposób rozwiązaniu. Pozostali wspólnicy będą mogli zawiązać nową spółkę cywilną już bez wygodnego wspólnika.
Porady prawne są udzielane przez ekspertów BIURA PRAWNEGO Henryk Osiecki