PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Bank żąda podpisania aneksu do umowy kredytowej

Zasadniczą kwestią w tej sprawie jest stwierdzenie, że bank nie może dowolnie zmieniać umowy kredytowej. Jeśli w zawartej umowie w sposób precyzyjny nie określono zasad bank nie może żądać od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń czy podwyższenia marży. Wszelkie próby wymuszania na kliencie zawarcia aneksu do umowy są działaniami nieuprawnionymi. 

Bank może zaproponować zmianę warunków umowy poprzez podpisanie aneksu. Prawo przewiduje bowiem możliwość zmiany warunków podpisanej i obowiązującej już umowy. Jednakże każdorazowo kredytobiorca musi na to wyrazić zgodę. Taka decyzja powinna być poprzedzona jednak dokładną analizą aneksu i konsultacjami z prawnikiem. Niedopuszczalne jest wywieranie w tym zakresie presji na kredytobiorcach prowadzącej do zmiany oprocentowania kredytu czy uzyskania dodatkowego zabezpieczenia na innej nieruchomości

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków