PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Długi małżonka - Odpowiedzialność majątkowa małżonków za długi - kluczowe informacje

Wspólna odpowiedzialność za zobowiązania

Jeżeli zobowiązanie zaciągnęli mąż wraz żoną, wówczas odpowiadają za długi całym swoim majątkiem wspólnym oraz swoimi majątkami osobistymi. Odpowiedzialność ta wynika z zasad wspólnoty majątkowej i obejmuje zarówno długi wspólne, jak i osobiste.

Odpowiedzialność za długi po zaciągnięciu zobowiązania przez jednego małżonka

Za długi małżonka będzie również odpowiadała małżonek, który wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. W takim przypadku wierzyciel ma prawo egzekwować wierzytelności z majątku wspólnego małżonków, co wpływa na sytuację finansową obu stron.

Długi zaciągnięte przed powstaniem wspólności majątkowej

Jeśli długi zostały zaciągnięte przed powstaniem wspólności majątkowej albo są związane wyłącznie z osobistym majątkiem dłużnika, odpowiada za nie wyłącznie on ze swojego majątku osobistego. To obejmuje wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej oraz korzyści wynikające z praw autorskich i pokrewnych.

Specyfika zobowiązań finansowych związanych z potrzebami rodziny

Za zobowiązania finansowe odpowiadają oboje małżonkowie tylko wówczas, gdy zobowiązania te zostały zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Jest to kluczowe dla zrozumienia, w jakich sytuacjach małżonek może być odpowiedzialny za długi drugiej osoby.

Szczegółowych informacji udzieli ekspert biuro@porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków