PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Dziecko w sądzie

Dziecko do czasu uzyskania pełnoletniości nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych- oznacza to, że nie może samodzielnie występować w procesie ani czynnościach administracyjnych. Jednakże każda osoba ma zdolność sądową rozumianą jako możliwość występowania jako strona w procesie.
Jeżeli dziecko nie ukończyło ono 13. roku życia, czyli nie nabyło nawet częściowej zdolności do czynności prawnych, zgodę na przesłuchanie dziecka powinien wyrazić jego prawny opiekun – rodzic.
W sprawach karnych dziecko, które nie ukończyło 15 lat może być przesłuchane tylko wtedy, gdy jego zeznania są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchanie musi odbyć się wyłącznie jeden raz i w obecności biegłego psychologa.

Kolejne zagadnienie stanowi możliwość skorzystania przez dziecko z prawa do odmowy złożenia zeznań, które dotyczą osoby mu najbliższej. Dziecko może odmówić zeznań, jeśli sprawa dotyczy jego rodziny. Organ prowadzący przesłuchanie musi mieć pewność, że dziecko zrozumiało udzielone mu pouczenie i na jego podstawie świadomie podjęło decyzję. Kwestia ta powinna być również rozwiązywana przy udziale i pomocy biegłego.
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków