PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Faktury korygujące

Udzielając rabatu i wystawiając fakturę korygującą, aby dokonać obniżenia kwoty podatku należnego podatnik musi uzyskać potwierdzenie odbioru tej korekty przez nabywcę. Podatnik powinien posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. 
Nowy przepis nakłada na podatnika dodatkowy obowiązek, który może być niełatwy do spełnienia, tj. śledzenia momentu, kiedy jego kontrahent otrzymał korektę.
Ustawodawca określa również, jak podatnik powinien postąpić w sytuacji, gdy otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W takim przypadku zastosowanie znajdą zasady dotychczasowe. Oznacza to, że podatnik będzie wówczas uprawniony do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał potwierdzenie otrzymania korekty. Wydaje się, że z punktu widzenia podatników rozwiązaniem rozsądniejszym byłoby zachowanie tego rozwiązania dla wszystkich przypadków.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków