PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Hazard on –line

Zamierzam grać w internetowym kasynie na prawdziwe pieniądze, ale nie wiem, czy nie grozi mi za to odpowiedzialność karna. 1-Czy od wszystkich wygranych bez względu na ich wysokość należy się podatek? 2-Czy niższe wygrane nie ulegają opodatkowaniu? Jeśli tak, to jaka suma jest tą graniczną? 3-Czy może za samą taką grę coś mi grozi? 4-Co mi grozi, gdy np. wygram jakąś dużą sumę i w jakiś sposób skarbówka się o tym dowie? 5-W ogóle czy, jak i kto może sprawdzić, czy grałem i coś wygrałem, a następnie nałożyć na mnie konsekwencje? 6-Jeśli za wygranie większej sumy coś mi jednak grozi, to czy jest jakiś sposób abym zapłacił ten podatek na własną rękę? Ogólnie- jak bezpiecznie grać w kasynie internetowym?
Szanowny Panie
Hazard internetowy nie jest w Polsce prawnie uregulowany prawnie w ustawie o grach z, a tym samym nie jest zalegalizowany.
Zgodnie z art. 109 kodeksu karnego skarbowego (kks) kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
Zgodnie z art. 23. § 3. kks ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.
Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystukrotności.
Dochody z hazardu on-line na dzień dzisiejszy pozostają nieopodatkowane, gdyż w przepisach podatkowych brak jest podstawy prawnej, aby opodatkować dochód osiągany z gier hazardowych on Line, gdyż uczestniczenie w takich grach jest nielegalne. Ministerstwo Finansów obecnie proponuje uregulowanie tej kwestii i ma zamiar przygotować stosowny projekt w tej sprawie w celu uregulowania i zalegalizowania hazardu on line.
Reasumując za uczestniczenie w hazardzie on line grozi Panu odpowiedzialność karna skarbowa z art. 109 kks. Na dzień dzisiejszy w związku z tym, że hazard on –line jest nielegalny nie ma podstawy prawnej do odprowadzania od gier hazardowych podatku od gier.
W wypadku ujawnienia dopuszczenia się przez Pana czynu z art. 109 kks grozi Panu kara grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych. Odpowiedzialność karna skarbowa grozi Panu nie za wygraną, ale już za sam udział w grach hazardowych on – line.
Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są zgodnie z art. 118 kks m.in:
1) urząd skarbowy;
2) inspektor kontroli skarbowej;
3) urząd celny;
4) Straż Graniczna;
5) Policja;

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków