PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Kiedy można eksmitować lokatora?

Kiedy można eksmitować lokatora?

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy „O ochronie lokatorów …” z 21 czerwca 2001 roku właściciel może rozwiązać umowę najmu, jeżeli:
a. Pomimo upomnienia nadal używa lokalu sprzecznie z umową (niszczy, zaniedbuje, jest uciążliwy dla sąsiadów).
b. Zalega z zapłatą czynszu przynajmniej za 3 pełne okresy płatności.
c. Podnajął lokal innej osobie bez zgody właściciela.
d. Używany lokal jest przeznaczony do zburzenia lub remontu
Wyłącznie pod tymi warunkami właściciel może wystąpić do Sądu z pozwem o eksmisję lokatora. Wówczas również najemca może dochodzić ustalenia prawa do lokalu socjalnego.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków