PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

05-12-2023

Korespondencja z Sądu - Zasady i Konsekwencje Nieodebrania Korespondencji

Zgodnie ze zmianą ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi adresat pisma ma 14 dni na odebranie korespondencji. Uznanie że pismo zostało skutecznie doręczone stronie należy poprzedzić dwukrotnym zawiadomieniem adresata o przesyłce oraz upływem 14-dniowego terminu na odebranie korespondencji.
Jeżeli listonosz nie zastanie adresata w domu i nie będzie mógł doręczyć pisma innej uprawnionej osobie, obowiązkowo pozostawi w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w ciągu siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Jeśli adresat nie podejmie pisma nie w terminie 7 dni, listonosz ponownie zostawi awizo z zawiadomieniem o możliwości odbioru listu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w urzędzie gminy. Jeśli po pismo znów nikt się nie zgłosi, uznaje się zostało ono skutecznie doręczone z upływem 14-dniowego terminu przechowywania pisma.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków