PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Nowe zasady najmu lokali

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej zakresie wynajmu mieszkań będą mogły skorzystać z udogodnień jakie da nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zmiany przepisów to odpowiedź na trudności jakie pojawiają się w związku z pozbyciem się niechcianego lokatora. Zamiast eksmisji zostanie wprowadzona bowiem instytucja dobrowolnej egzekucji.

Najemca musi jednak wyrazić na to zgodę w specjalnym notarialnym oświadczeniu dołączonym do umowy oraz podać adres, pod który może zostać przymusowo przekwaterowany lub oświadczenie osoby, która zgadza się przyjąć go pod swój dach. Dzięki takim rozwiązaniom wynajmujący nie musi czekać na wyrok eksmisyjny. Wynajmujący może zwrócić się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności a następnie przedstawić ją komornikowi. Ten zaś wyeksmituje lokatora pod adres wskazany w umowie.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków