PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu w lokalu

Kto odpowiada za zapłatę czynszu?
Na podstawie art. 688 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego za zapłatę czynszu i innych należności z tytułu najmu lokalu odpowiadają solidarnie wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkałe z najemcą i tylko za okres ich rzeczywistego zamieszkiwania. Oznacza to tyle, że wynajmujący powinien wykazać, że osoba mieszka z najemcą i skończyła 18 lat. Niezależnie od tego czy się uczy czy pracuje odpowiada wraz z najemca za zaległy czynsz solidarnie. Solidarna odpowiedzialność to prawo wynajmującego do dochodzenia zapłaty czynszu od każdego po równo albo tylko od jednego najemcy, lub w innym stosunku do zobowiązanych. Warte podkreślenia jest to, że najemca sam może wybrać od kogo chce dochodzić zapłaty i w jakim stopniu. W praktyce najczęściej dochodzi od najemców mających dochody.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków