PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Odszkodowanie za brak połączenia z internetem

Jeżeli brak dostępu do Internetu stanowi poważane utrudnienie konsument nie musi się godzić na kłopoty z połączeniem. Podstawowym uprawnieniem, które przysługuje zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego - ustawa z dnia 24 sierpnia 1997r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest prawo do wniesienia reklamacji. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 abonamentu za każdy dzień, w którym klient był pozbawiony łączności z Internetem. Dla wielu osób Internet to medium, konieczne w prowadzeniu działalności zarobkowej czy narzędzie pracy. Jeśli w wyniku trudności w połączeniu z Internetem klient poniósł straty, może dodatkowo domagać się również odszkodowania.
W razie odmowy uznania zasadności reklamacji można skorzystać z postępowania polubownego przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub też wystąpić na drogę postępowania sądowego
Najkorzystniej byłoby wystąpić po wyczerpaniu postępowania do UKE z uwagi na fakt, iż postępowanie mediacyjne jest całkowicie bezpłatne a rozstrzygnięcia są wiążące dla operatora. W razie stwierdzenia rażących uchybień Prezes UKE ma prawo nałożyć karę na Operatora.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków