PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Oszustwo

Jakiś miesiąc temu przeglądając oferty na allegro znalazłem przedmiot a dokładnie odżywki w cenie 32zł i chciałem je kupić z tej racji ze nie mam konta na allegro napisałem maila do osoby z allegro i chciałem zakupić poza allegro poprzez maila.
Złożyłem zamówienie i wysłałem maila ze zależy mi na czasie, ponieważ wyjeżdżam i wysłałem printscreen(zdjęcie) ze strony online banku, że wpłaciłem pieniądze. Dokładnie chodzi tu o sumę 32zł. Z tym, że printscreen (zdjęcie) przelewu podrobiłem tzn. edytowałem w paintcie i w rzeczywistości nie wykonałem przelewu wiec potwierdzenie wpłaty było lewe. Owa osobą zorientowała się o co chodzi, ponieważ był tam jakiś błąd i mi odpisała na maila, że nie wyśle odżywek, bo potwierdzenie jest lewe i pieniądze nie dotarły do tej osoby i niedoszło ogóle do transakcji między nami. Dostałem maila później od tej osoby ze chciałem ja oszukać itd. Niewiedziałem co zrobić wiec napisałem, że anulowałem przelew dlatego pieniądze niedoszły owa osoba zażądała dokumentów potwierdzających anulowanie przelewu z tej racji ze niemiałem nie wysłałem tego. Sprawa ucichła. Miesiąc później tzn. dokładnie dzisiaj otrzymałem telefon z komendy w Białymstoku w tej sprawę i dowiedziałem się ze sprawa została zgłoszona ze chciałem oszukać tą osobę na 32zł i zrobiłem w tym celu lewe potwierdzenie przelewu. Rozmawiałem z panią policjantką dość długo, ponieważ Niewiedziałem co mam powiedzieć a ona zadzwoniła, bo chciała napisać raport wiec końcu się przyznałem ze zrobiłem te lewe potwierdzenie (zdjęcie) przelewu. Dostałem informacje, że ta sprawa zostanie przekazana do mojego miasta i wkrótce zostanę wezwany na przesłuchanie.
Do transakcji miało dojść poza allegro wysłałem maila tylko ze chciałem kupić i dostarczyłem lewy dowód wpłaty. I teraz nie wiem co mam zrobić, co mam powiedzieć na policji i jak tą sprawę załatwić, żeby z tego jakoś wybrnąć. Co mi za to grozi?
Próbowałem się kontaktować z ta osobą, którą chciałem oszukać, ale nie dało rady.
Mam 19lat i mieszkam z rodzicami.
Co w tej sprawie mogę zrobić?

Szanowny Panie,
Po szczegółowym przeanalizowaniu Pana zapytania pragnę Panu wskazać, iż umowa, którą Pan zawarł była umową legalną. Była to dwustronna umowa wzajemnie zobowiązująca kupna sprzedaży, polegająca z jednej strony na zapłacie określonego honorarium, a z drugiej strony na dostarczeniu określonego produktu.

Inna sprawa to rozstrzygnięcie czy przy zawieraniu tej legalnej umowy – pana kontrahent wprowadzony w błąd przez drugą stronę umowy (przez pana). jeżeli to wprowadzenie w błąd nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a on w ten sposób został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (albo nawet tylko narażony) – to wówczas mamy zrealizowane wszelkie znamiona przestępstwa oszustwa.
Zostało ono opisane w art. 286 §1 kodeksu karnego, który stanowi:

„Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Dodatkowo popełnił Pan przestępstwo z art. 270 §1 kk – i dokonał sfałszowania dokumentu.

„Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Łącznie zostanie Panu postawiony zarzut popełnienie przestępstwa z art. 286 §1 kk i art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 13 §1 kk. Jest to bowiem zbieg przepisów ustawy karnej przestępstwa sfałszowania dokumentu i usiłowania oszustwa. Grozi Panu kara pozbawienia wolności do lat 8.
Musze Panu wskazać, iż przestępstwo oszustwa w przeciwieństwie do przestępstwa kradzieży nie jest czynem przepołowionym. Nie ma przy oszustwie takiej sytuacji jak przy kradzieży, iż do 250 zł jest to wykroczenie a powyżej przestępstwo (podobnie jest przy zniszczeniu mienia). Oszustwo jest przestępstwem – choćby wartość wyrządzonej lub grożącej szkody wynosiła 1 złoty!!!

Ukończył pan 17 lat wiec jest Pan osoba zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.
Jest to przestępstwo publiczna skargowe i ścigane z urzędu – więc nic kompletnie nie da panu dotarcie do pokrzywdzonego – bo on nie może wycofać wniosku (bo on nie składał wniosku, gdyż wniosek o ściganie dotyczy tylko osób najbliższych – art. 286 §4 kk) a w tym wypadku jest dochodzenie z urzędu.

Co doradzam? - zminimalizować straty!

Przyznać się pisemnie do popełnienia tego przestępstwa, wyrazić szczera skruchę i żal oraz dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 335 kpk.

z poważaniem,
Marek Strzelecki
biuro porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków