PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Postępowanie w sprawach alimentacyjnych

Postępowanie w sprawach alimentów jest wolne od kosztów Sadowych.
Sadem właściwym jest Wydział Rodzinny i Nieletnich Sadu Rejonowego miejsca zamieszkania zobowiązanego albo żądającego alimentów.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego można zabezpieczyć powództwo o alimenty, tak by pozwany łożył już w trakcie procesu, a nawet przed procesem.
Można dochodzić alimentów wstecz, jeżeli pozostały niezaspokojone potrzeby-maksymalnie 3 lata wstecz.
Gdy alimenty łożyła osoba nie będącą do tego zobowiązana, albo będąc w dalszej kolejności ma roszczenie do właściwej osoby zobowiązanej przed nią.
Egzekucja alimentów może obejmować aż do 3/5 wysokości wynagrodzenia, renty, emerytury. Ma pierwszeństwo egzekucji przed wszystkimi wierzytelnościami z wyjątkiem kosztów adwokackich. Majątek podlegający egzekucji należy wskazać komornikowi.
Alimenty można uregulować dobrowolnie ugodą zawartą przed Sadem albo w drodze umowy stron.
Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacji (uporczywa nie alimentacja) podlega na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków