PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Pozew o podwyższenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny jest uregulowany w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z art. 133 §1 kro rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na dziecko – tak długo jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Tak ukształtowany obowiązek ciąży na rodzicu a dochodzić alimentów na drodze postępowania sądowego może dziecko. To nie rodzic jest powodem, tylko małoletnie dziecko reprezentowane przez tego rodzica. Rodzic tylko występuje w imieniu małoletniego dziecka. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie samodzielnie występuje o podwyższenie alimentów.
W pozwie o podwyższenie alimentów należy wykazać, że od czasu, kiedy sąd poprzednio orzekał o alimentach, nastąpiła zmiana albo potrzeb dziecka, albo możliwości rodzica. Należy się wiec odnieść do poprzedniej sprawy, której orzeczono alimenty. Konieczne mogą okazać się nie tylko argumenty słowne, ale również przedstawienie dokumentów potwierdzających powoływane okoliczności czy powołanie świadków.
Pozew należy złożyć albo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica, albo miejsca zamieszkania dziecka. Treść pozwu powinna zawierać oznaczenie ze wskazaniem ich adresów, Pozew musi zawierać oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest wnoszony. W dalszej kolejności należy wskazać wartość przedmiotu sporu, określić żądanie pozwu, a więc w jakiej wysokości alimentów domaga się powód. W dalszej kolejności należy podać wnioski dowodowe oraz uzasadnić żądania i wnioski.
Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest w całości zwolniona od kosztów sądowych. ale w razie przegrania sprawy może zostać obciążona kosztami zastępstwa procesowego.

pomocy w sporządzeniu pozwu udzieli ekspert. pisz biuro@porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków