PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Przerwanie urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym (nie płatnym) jeszcze ponad rok, ale
zaszłam w drugą ciążę i słyszałam, że mogę go przerwać i w dniu w
którym miałabym się pojawić w pracy mogę przynieść L4 i do porodu
być na zasiłku chorobowym. Niestety w pracy się dowiedzieli o moich
planach i powiedzieli, że jest to niedopuszczalne. Proszę o pomoc w tej
sprawie. Teoretycznie podobno mogę tak postąpić, ale chciałabym
wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, żeby nikt się nie przyczepił,
że idę na L4 tylko dlatego żeby dostawać pieniądze. I czy jeśli tak
postąpię to czy moja firma może wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje,
np. zwolnić mnie, gdy będę chciała przejść potem na wychowawczy, bo
tym mi grożą? (mam umowę na czas nieokreślony)

Szanowna pani Agnieszko,

Pierwsza uwaga to taka, iż w związku z faktem, że posiada pani umowę o prace na czas nieokreślony od 1 dnia ciąży jest pani pod ochroną Kodeksu Pracy, który uniemożliwia zwolnienie pracownicy w ciąży na zwykłych zasadach (gdyby to była umowa na czas określony to ochrona jest dopiero od 3 miesiąca ciąży).
Można pracownicę w ciąży podczas takiej jak pani umowa na czas nieokreślony zwolnić tylko dyscyplinarnie (art. 52 KP), albo tylko gdy jest upadłość albo likwidacja całego zakładu pracy.

Zgodnie z art. 1861 KP § 1 - Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.
Tak więc także teraz w czasie urlopu wychowawczego jest pani chroniona przed zwykłym wypowiedzeniem umowy o pracę.

Jeżeli jednak chce pani przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie (L 4) musi pani najpierw przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy.
Zgodnie z art. 1863 KP - Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
1) w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Tak więc musi pani poinformować pracodawcę co najmniej na 30 dni wcześniej, że przerywa pani urlop wychowawczy i wraca do pracy. Np. jak poinformuje pani pracodawcę w poniedziałek 11 stycznia 2010 to termin upłynie 10 lutego i wtedy jest to Pani pierwszy dzień pracy po urlopie. Dopiero wówczas ten pierwszy dzień w razie wystawienia zwolnienia chorobowego jest dla pani płatny.
Zgodnie z Art. 1864 KP - Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Pracodawca nie może Pani 10 lutego nie dopuścić do pracy! Aby jednak tego dnia nie mógł pani wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę – musi mu Pani przedłożyć zaświadczenie ginekologa o Pani ciąży. Jednocześnie albo w dowolnym późniejszym dniu w zupełnie legalnie może Pani zachorować i pobierać zasiłek chorobowy na podstawie LR wystawionego przez ginekologa. Oczywiście pracodawca ma prawo zawiadomić ZUS iż zwolnienie jest nieprawdziwe i ZUS zawsze może Panią wezwać na kontrolę przed lekarzem orzecznikiem ZUS.

Jeżeli wróci pani do pracy, przedstawi zaświadczenie o ciąży przed tym kolejnym porodem i przyniesie L4 – (skorzysta Pani ze zwolnienia lekarskiego) to art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przewiduje zasiłek w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania opisana art. 6 ust.2 przypada w okresie ciąży. W takim przypadku będzie Pani pobierała zasiłek chorobowy liczony wedle wynagrodzenia i innych pobieranych składników z okresu 12 ostatnich miesięcy pracy (czyli sprzed 1 porodu).

Reasumując- koniecznie musi pani w swoim interesie powiadomić pracodawcę o ciąży – co nie pozwoli mu wypowiedzieć umowy o pracę aż do końca urlopu macierzyńskiego na dziecko, z którym jest pani teraz w ciąży.

Z poważaniem,

WWW.porada-prawna24.pl

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków