PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rejestracja samochodu

Rejestrację rozpoczyna złożenie w urzędzie gminy dokumentów. Kierowca otrzymuje wówczas decyzję o tymczasowej rejestracji pojazdu, wraz z ważnym 30 dni pozwoleniem na korzystanie z niego i tablicami rejestracyjnymi, a następnie po potwierdzeniu przez urząd pochodzenia pojazdu otrzymuje decyzję o stałej rejestracji. Rejestracja odbywa się zgodnie z właściwością miejscową, która w przypadku osób fizycznych wynika z miejsca zameldowania właściciela samochodu. 
Jeżeli auto zostało nabyte przez osobę prawną, o tym, w którym urzędzie należy zarejestrować pojazd, decyduje wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego adres siedziby firmy. Jeżeli pojazd rejestruje spółka cywilna, to dokonuje się tego w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wspólnika wymienionego na pierwszym miejscu w umowie spółki.
Aby pojazd zarejestrować, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. W przypadku, gdy jest to samochód kupiony od przedsiębiorcy, który go sprowadził, poza wnioskiem złożyć należy również: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami firmy importującej i sprzedającej dany samochód; dowód własności pojazdu (np. faktura);dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu, jeżeli samochód jest fabrycznie nowy i nie był wcześniej rejestrowany; zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (samochody używane) albo wyciąg ze świadectwa homologacji lub decyzję zwalniającą pojazd z homologacji (samochody fabrycznie nowe);potwierdzenie zapłaty (nie dotyczy samochodów sprowadzonych spoza UE);dowód odprawy celnej (w przypadku samochodu kupionego poza UE). oraz dowód uiszczenia opłaty recyklingowej.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków