PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rozpad małżeństwa a zakup mieszkania

Kiedy małżeństwo znajduje się w kryzysie dochodzi do separacji, a więc rozpadu więzi między małżonkami. Sytuacja ta może mieć charakter formalny lub przyjąć formę jedynie separacji faktycznej, a więc bez orzeczenia sądu potwierdzającego separacje. Kiedy małżonkowie pozostają w separacji, a jedno z nich kupuje nieruchomość mogą pojawić się wątpliwości co do określenia właściciela mieszkania.

Kiedy małżonkowie mają ustaloną rozdzielność majątkową lub w notarialnej umowie widnieje zapis, że „nieruchomość została zakupiona ze środków własnych oraz wchodzi do majątku odrębnego to sprawa jest oczywista, że mieszkanie należy wyłącznie do kupującego małżonka. Jeżeli strona kupująca w dniu zakupu nieruchomości ma separację orzeczoną wyrokiem sądu, to wystarczy przedstawić ten wyrok notariuszowi. Taka separacja znosi między innymi wspólność majątkową.
Jeżeli jednak nabywający lokal małżonek nie ma takiego wyroku, to niestety należy uznać, że nieruchomość została nabyta z majątku wspólnego albo wykazać, że małżonek nabył tę nieruchomość za oszczędności sprzed dnia zawarcia związku małżeńskiego albo z pieniędzy darowanych wyłącznie temu małżonkowi

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków