PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Rozwód z małżonkiem przebywającym za granicą

Jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód. Pozew może wnieść zarówno małżonek mieszkający w kraju jak również przebywający za granicą.

Zgodnie z rozporządzeniem rady WE nr 2201/2003 w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa właściwe są sądy Państwa Członkowskiego na którego terytorium: małżonkowie zwykle zamieszkują, lub ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, albo pozwany zwykle zamieszkuje.

Sądem właściwy będzie również Sąd na terytorium, którego składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam "miejsce stałego zamieszkania"

Gdy małżonkowie są zgodni co do żądania rozwodu mogą wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem. Wniosek może również podpisać jeden małżonek a drugi tylko wyraża swą zgodę. W sytuacji, gdy małżonkowie wspólnie składają wniosek o rozwód to właściwy będzie Sąd na terytorium którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje.

Sądem właściwym może być również Sąd kraju, którego obywatelami są oboje małżonkowie lub w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają miejsce "stałego zamieszkania"

Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków