PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Sprawca przemocy będzie musiał opuścić mieszkanie

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie będzie przysługiwało prawo żądania eksmisji sprawcy z mieszkania.

Zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy z pokrzywdzonym przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wczoraj przyjął rząd. Sprawca przemocy może być też poddany pod dozór i mieć obowiązek stosowania się do postanowień sądu i prokuratora. Obowiązek ten może polegać na opuszczeniu określonego miejsca pobytu, okresowemu zgłaszaniu się do organu dozorującego, zawiadamianiu o wyjeździe i terminie powrotu.
- Ustawa ma spowodować, aby organy państwa skoncentrowały się na osobie pokrzywdzonej przemocą rodzinną - mówi Artur Rabaczyński, zastępca kuratora sądowego w Zielonej Górze. - Najważniejsze jest przerwać przemoc, potem sąd i prokurator muszą rozważyć dalsze postępowanie.
Zdaniem Bogusława Gotkowicza, adwokata z Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy, własność lokalu i eksmisja nie muszą się wykluczać.
- Możliwa jest eksmisja właściciela z mieszkania z powodu nagannego zachowania czy nadużywania alkoholu - twierdzi mec. Gotkowski. - Następstwem będzie zniesienie wspólności majątkowej, nawet bez orzekania rozwodu.
Podstawa prawna
• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493).
Źródło: Gazeta Prawna

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków