PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Prawo do pochowania zwłok mają: pozostały małżonek, krewni zstępni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia Można również upoważnić inną osobę do działania w imieniu uprawnionego członka rodziny.

Żeby uzyskać pozwolenie na sprowadzanie zwłok z zagranicy należy złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zezwolenia do starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym osoba zmarła ma być pochowana.

W stosownej dokumentacji należy zgromadzić akt zgonu lub inny dokument urzędowy, który wykluczy jako przyczynę zgonu chorobę zakaźną, zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać

Otrzymaną zgodę starosty wraz z dokumentacją należy przekazać do Polskiego Konsulatu. Na tej podstawie Wydział Konsularny Ambasady RP wyda zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów do kraju.
Jeśli starosta rozpatrzy wniosek niekorzystnie, wówczas można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków