PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Świadczenia rodzinne w okresie likwidacji funduszu alimentacyjnego

Od 1 maja 2004 roku w związku z wejściem w Zycie ustawy z 28.11.2003 roku „O świadczeniach rodzinnych” likwidacji uległ Fundusz Alimentacyjny, który w głównej mierze był podmiotem wypłacającym świadczenia, gdy osoby do tego zobowiązane uchylały się od tego obowiązku zasądzonego prawomocnym wyrokiem. Ustawa ta reguluje warunki przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego oraz szeregu jego dodatków:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (do ukończenia przez dziecko 1 roku życia)-500 zł. jednorazowo.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-max. 24 m-ce, max. 36 miesięcy, gdy jest to więcej niż jedno dziecko urodzone podczas jednego porodu, oraz max. 72 miesiące, gdy jest to opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 400 zł miesięcznie.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na skutek upływu terminu tego zasiłku, przewidzianego w ustawie – na okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat – 400 zł miesięcznie.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (alimentacyjny) – 170 zł na każde dziecko miesięcznie. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 250 zł, nie wyżej niż 750 zł na rodzinę miesięcznie.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 16 – 50 zł do 5 lat, 70 zł, gdy dziecko ma od 5 do 16 lat. Powyżej 16 lat – 70 zł (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – raz w roku 90 zł.
Dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, 10 miesięcy od września do czerwca – 80 zł miesięcznie.
Dodatek na pokrycie wydatków w związku z dojazdem przez dziecko do szkoły – 40 zł miesięcznie.
Dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne powyżej 16 lat – znaczny stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne powyżej 16 lat – umiarkowany stopień niepełnosprawności – gdy powstała ona przed 21 rokiem życia, osoby powyżej 75 roku życia – zasiłek pielęgnacyjny 142 zł miesięcznie. (niezależnie od kryterium dochodowego).
Świadczenia pielęgnacyjne – 420 zł miesięcznie – gdy rodzic lub opiekun prawny rezygnuje z pracy zarobkowej lub zatrudnienia, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków