PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ułatwienia dla przedsiębiorcy w sądzie

W dniu 1 lipca 2009 r. zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Sąd ma obowiązek wezwać pełnomocnika przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych pisma a osoby, które przegrały sprawy z powodu błędów formalnych pisma, mogą wnosić o wznowienie postępowania.

Przedsiębiorcy byli bardzo rygorystycznie traktowani przez Sąd.

Jeżeli pismo wniesione przez przedsiębiorcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego
zawierało nawet najdrobniejsze braki to bez przeprowadzenia rozprawy i możliwości przedstawienia
swoich argumentów przedsiębiorca przegrywał sprawę. Sąd oddalał lub odrzucał pisma bez wezwania do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni i bez poinformowania o rodzaju braków.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość ponownego złożenia pozwu zawierającego braki, naprawienie braków w terminie siedmiu dni bez ryzyka, że przegra sprawę, tak jak jest to obecnie.

Przedsiębiorcy, którzy przegrali swoje sprawy na skutek odrzucenia ich pisma przez sąd bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych mnogą wnosić o wznowienie postępowania w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Zgodnie z art. 4171 kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją, to strona może żądać jej naprawienia od Skarbu Państwa
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków