PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ulga na internet

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu odlicza się wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym w miejscu zamieszkania. Podatnik nie może od dochodu odliczyć więcej niż 760 zł rocznie.
Oznacza to, że podatnik, który w 2008 roku wydał na Internet 1 tys. zł, dochód pomniejszy o 760 zł. Reszta, czyli 240 zł, nie będzie odliczona ani w PIT za 2008 rok, ani w zeznaniach za lata następne. 
Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulgi należy: ponieść wydatki na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania oraz udokumentować wydatki prawidłowo wystawionymi fakturami VAT oraz dowodami ich zapłaty.
Nazwisko podatnika, który chce skorzystać z ulgi musi się znaleźć zarówno na fakturze, jak i na dowodzie wpłaty.
Z ulgi kogą skorzystać również osoby, które ponoszą wydatki na użytkowanie Internetu łącznie z inną osobą zamieszkującą ten sam lokal. Każda ze wspólnie zamieszkałych osób ma prawo do skorzystania z tej ulgi w ramach osobnego limitu. ale konieczne jest jednak, by na fakturze znajdowały się nazwiska wszystkich tych osób. Skorzystać z ulgi internetowej mogą osoby spokrewnione, ale także obce np. mieszkające wspólnie koleżanki

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków