PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Upadłość konsumencka

Pojawiła się możliwość ogłoszenia bankructwa dla konsumentów. Według nowych przepisów, z tego uprawnienia będą mogły skorzystać osoby, których niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. np. z powodu choroby, utraty pracy.
Upadłość konsumencką będzie można ogłosić kilka razy w życiu, ale dłużnik będzie miał taką możliwość jedynie co 10 lat.
Wnioski należy składać w rejonowych sądach upadłościowych
Ogłoszenie upadłości nie będzie oznaczać, iż nie trzeba będzie spłacać wierzycieli. Dług należy uregulować według ustalonego przez Sąd planu, a dopiero potem będzie można liczyć na umorzenie reszty zobowiązań
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków