PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ustalenie ojcostwa dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, chyba, że matka dziecka ponownie wyszła za mąż, przyjmuje się, że ojcem dziecka jest drugi mąż. 
W przypadku dzieci urodzonych ze związków nieformalnych ojcostwo może zostać ustalone poprzez uznanie dziecka przez ojca albo na drodze sądowej.

Ojciec może uznać dziecko składając takie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w sytuacjach wyjątkowych przed notariuszem lub terenowym organem administracji państwowej, albo przed polskim konsulem. Do uznania małoletniego dziecka
potrzebna jest zgoda jego matki, natomiast gdy dziecko osiągnęło pełnoletniość - jego zgoda.

Można również żądać sądowego ustalenia ojcostwa. Pozew należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziecko, jak i jego matka, a także prokurator.
Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków