PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Ważne adresy

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny
35-001 Rzeszów
ul. J. Piłsudskiego 28
www.apelrz.pl

tel.: (0-17) 858-02-00
fax: 858-02-05
apelrz@apelrz.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Krośnie Przemyślu Rzeszowie Tarnobrzegu


Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Apelacyjny
71-165 Szczecin
ul. Mickiewicza 163
www.szczecin.sa.gov.pl

tel.: (0-91) 48-49-409, 484-94-00
fax: 48-49-408
sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Gorzowie Wielkopolskim - Koszalinie - Szczecinie


Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Apelacyjny
00-207 Warszawa
pl. Krasińskich 2/4/6
www.waw.sa.gov.pl
www.waw.sa.gov.pl/bip.htm

tel.: (0-22) 530-80-00, 530-87-01
fax: 530-90-70, 530-90-57

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Ostrołęce - Płocku - Warszawie - Warszawie-Pradze

V Wydział Lustracyjny
00-958 Warszawa
ul. Chopina 1

tel.: 628-65-47, 520-07-68


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny
53-330 Wrocław
ul. Energetyczna 4

tel.: (0-71) 361-20-21 do 27, 361-65-64
fax: 338-42-44
sad.apelacyjny@wroclaw.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Jeleniej Górze - Legnicy - Opolu - Świdnicy - Wrocławiu


Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sąd Apelacyjny
90-921 Łódź
pl. Dąbrowskiego 5
www.lodz.sa.gov.pl

tel.: (0-42) 677-89-00, 677-88-29

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Kaliszu - Łodzi - Piotrkowie Trybunalskim - Sieradzu


Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sąd Apelacyjny
61-693 Poznań
ul. Trójpole 21

tel.: (0-61) 827-45-00, 822-63-02
fax: 822-64-20
sa.poznan@ms.gov.p

l Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Koninie - Poznaniu - Zielonej Górze


Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Apelacyjny
20-950 Lublin
ul. Obrońców Pokoju 1

tel.: (0-81) 532-70-55
fax: 532-66-49

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Lublinie - Radomiu - Siedlcach - Zamościu


Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny
31-542 Kraków
ul. Mogilska 17

tel.: (0-12) 410-64-00
fax: 412-43-88

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Kielcach - Krakowie - Nowym Sączu - Tarnowie


Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Apelacyjny
40-156 Katowice
Al. W. Korfantego 117/119

tel.: (0-32) 200-45-00;
fax: 200-46-03

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Bielsku-Białej - Częstochowie - Gliwicach - Katowicach


Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Apelacyjny
80-958 Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 28
www.sadapelgd.sisco.info

tel.: (0-58) 323-85-00
fax: 302-97-22, 306-39-57
sagdansk@gd.home.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Bydgoszczy - Elblągu - Gdańsku - Słupsku - Toruniu - Włocławku


Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Apelacyjny
15-950 Białystok
ul. A. Mickiewicza 5

tel.: (0-85) 732-70-13, 732-80-82
fax: 732-90-01, 732-30-19
sadapel@bialystok.sa.gov.pl

Obejmuje obszar właściwości następujących Sądów Okręgowych:
Białymstoku - Łomży - Olsztynie - Suwałkach

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków