PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szczególnych warunkach

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szczególnych warunkach.

Prawo ubiegania się o wcześniejszą emeryturę dla osób, które nie nabędą do niej prawa na zasadach ogólnych przysługuje osobom, które pracowały w szczególnie uciążliwych warunkach lub w szczególnych charakterze. Jednakże uprawnienie to uzależnione jest od faktu, czy praca ta znajdowała się w wykazie A czy też w wykazie B załącznika doi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”.

Jan K. jest osobą w wieku 56 lat. Urodził się w 1951 roku. Posiada okres pracy wynoszący 30 lat. W okresie swojego zatrudnienia pracował przez 16 lat jako pracownik zatrudniony bezpośrednio przy obróbce ołowiu w zakładzie górniczo-hutniczym. Obecnie chciałby ubiegać się o prawo do wcześniejszej emerytury.

Pan Jan nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli wykaże: iż posiada min. 55 lat życia, min. 25 letni okres zatrudnienia i min. 10-letni okres pracy w szczególnie uciążliwych warunkach wskazanych w dziale IV wykazu B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”. Musi także wykazać, iż nie przystąpił do Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Wskazane warunki Jan K. musi spełnić do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Podstawa prawna to z art. 46 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 3 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”.

Roman G. jest osobą w wieku 56 lat. Urodził się w 1951 roku. Posiada okres pracy wynoszący 29 lat. W okresie swojego zatrudnienia pracował przez 14 lat jako monter konstrukcji metalowych na wysokości. Obecnie chciałby ubiegać się o prawo do wcześniejszej emerytury.

Pan Roman nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli wykaże: iż posiada min. 60 lat życia, min. 25 letni okres zatrudnienia i min. 15-letni okres pracy w szczególnie uciążliwych warunkach wskazanych w wykazie A stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”. Musi także wykazać, iż nie przystąpił do Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Wskazane warunki Jan K. musi spełnić do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Podstawa prawna to z art. 46 ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku „w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”.

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

 

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków