PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Windykacja należności

W jaki sposób wierzyciel może skłonić dłużnika do zapłaty wymagalnych pieniędzy? Wierzyciel może dążyć do polubownego, pozasądowego i szybkiego odzyskania swoich pieniędzy, zapłaty faktury, zwrotu pożyczki lub może zdecydować się na proces sądowy i postępowanie egzekucyjne. 

Wierzyciel może wezwać pisemnie dłużnika do zapłaty i negocjować sposobu i termin zapłaty poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty długu. Należy nim pouczyć dłużnika, iż w razie bezskuteczności naszych działań sprawa zostanie
skierowana na drogę sądową.
Problem może stanowić doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty wysłanego dłużnikowi. jednakże dłużnik nie uchyli się od odpowiedzialności nie odbierając pism. Pismo uważa się urzędowo za doręczone, jeżeli było dwukrotnie awizowane przez pocztę i nieodebrane przez adresata.

Jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się co do sposobu i terminu zapłaty należności, wierzyciel powinien przygotować i złożyć pozew do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty a następnie skierować wniosek egzekucyjny do wybranej kancelarii komorniczej.

Jeżeli dłużnik nie podejmie sądowego nakazu zapłaty i powróci on niedoręczony do sądu to zgodnie z dopełnionym obowiązkiem dwukrotnego awizowania stanie się tytułem wykonawczym, czyli uprawomocni się.

Więcej szczegółowych informacji udzieli ekspert BIURA PRAWNEGO

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków