PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Wykluczenie wspólnika ze spółki

W spółce cywilnej jest 3 udziałowców o udziałach: 1-40%,2-10%,3-50%. Udziałowiec 3 dokonuje samowolni wypłat bez zgody pozostałych wspólników. Na dzień dzisiejszy wypłacił 127 000, podczas gdy udziałowiec 2 -13 800, udziałowiec 3- 42646. Dalsza wyplata pieniędzy przez wspólnika 3 grozi utratą płynności firmy. Wspólnik 3 nie chce dobrowolnie wystąpić ze spółki. Czy można wykluczyć wspólnika 3 ze spółki i jak to zrobić?

Szanowny Panie
Niestety w braku porozumienia pomiędzy wspólnikami niemożliwe jest wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej. Zgodnie z art. 860 par.1 KC spółka cywilna jest stosunkiem prawnym, którego strony zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Konstrukcja taka zakłada wzajemne współdziałanie wspólników w ramach działalności spółki. W momencie, gdy taka współpraca staje się niemożliwa, spółka cywilna powinna ulec rozwiązaniu.

Jednakże jest to rozwiązanie ostateczne. Środkiem zaradczym w sytuacji nieporozumień opisywanych przez Pana pomiędzy poszczególnymi wspólnikami winna być zmiana składu osobowego spółki cywilnej, polegająca na wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej. Zgodnie z art.869 par. 1 KC każdy wspólnik może ze spółki zawartej na czas nie oznaczony wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia właśnie ze spółką zawarta na czas nieoznaczony (par 5 umowy). Zgodnie z art. 869 par. 2 KC z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. Natomiast żaden przepis kodeksu cywilnego nie przewiduje natomiast wykluczenia niewygodnego wspólnika ze spółki cywilnej. Jedynym, zatem rozwiązaniem jest wypowiedzenie udziału przez wszystkich pozostałych wspólników (par 14 umowy spółki). Spółka cywilna ulegnie w ten sposób rozwiązaniu. Pozostali wspólnicy będą mogli zawiązać nową spółkę cywilną już bez wygodnego wspólnika.
Porady prawne są udzielane przez ekspertów BIURA PRAWNEGO Henryk Osiecki

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków