PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wynika z całokształtu uregulowań Kodeksu Rodzinno-Opiekuńczego. Istotne zwłaszcza znaczenie ma dział pt.” Obowiązek alimentacyjny” i obejmuje art. od 128-144 KRO. Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie środków utrzymania, w miarę potrzeby także środków wychowania. Środki utrzymania obejmują wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie. Środki wychowania są z kolei potrzebne tylko małoletniemu dziecku i obejmują wydatki na szkołę i pomoce szkolne. O obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie drugiej osoby rozstrzygają sytuacja materialna uprawnionego oraz zobowiązanego. Jeśli więc osoba uprawniona może się utrzymać z własnych dochodów to nie powstaną dla niej roszczenia alimentacyjne wobec osoby potencjalnie zobowiązanej. W myśl art. 133 § 2 KRO uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku, ale z wyjątkiem nieusamodzielnionych dzieci, małżonków, a częściowo nawet byłych małżonków. Ponadto dzieci i małżonkowie mają prawo do równej stopy życiowej z zobowiązanym do alimentacji. Pojęcie niedostatku jest niedookreślone-można jednak stwierdzić, iż w niedostatku jest ten, kto nie ma własnych środków utrzymania (np. wynagrodzenia, renty, emerytury lub dochodów z majątku) wystarczających na zaspokojenie swych potrzeb, (przy czym chodzi tu o potrzeby usprawiedliwione a nie tylko niezbędne).

Materiał jest własnością Redakcji porada-prawna24.pl. KOPIOWANIE ZABRONIONE.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków