PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zaległości alimentacyjne

Witam! Kiedyś byłem w luźnym związku z kobietą. Dokładnie 2006 roku kobieta ta urodziła Nasze dziecko. Po krótkim okresie rozstaliśmy się. Teraz słyszę, że chce złożyć sprawę o alimenty. Czy po takim okresie jest to możliwe?

Szanowny panie,
Zacznijmy od tego, iż nie wskazuje Pan czy dziecko posiada ustalone ojcostwo.
Następuje to w dwojaki sposób – czyli albo poprzez uznanie przez pana dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, albo poprzez wyrok sądu rodzinnego ustalający Pana ojcostwo. Gdy dziecko rodzi się w małżeństwie to możliwy jest jeszcze sposób trzeci – wówczas jako ojca uznaje się z mocy prawa męża matki.

Jeżeli nie uznawał pan dziecka, ani sądownie nie ustalano pana ojcostwa - to kobieta ta musi najpierw ustalić Pana ojcostwo, wobec tego dziecka. Następuje to w pozwie o ustalenie ojcostwa. Jednocześnie z tym pozwem może złożyć pozew o alimenty. Takie powództwo nie ulega przedawnieniu. Oznacza to iż zawsze można pozwać ojca o alimenty.

Natomiast czym innym jest dochodzenie zaległości alimentacyjnych. Takie zalęgłości jako świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Tym samym może ona w tym momencie (15.10.2009 roku) dochodzić alimentów za okres od 16.10.2006 roku. Wcześniejsze roszczenia uległy przedawnieniu.
Bieżące alimenty (od wniesienia pozwu) uzyska ona bez problemu, a walka będzie dotyczyć tylko ich wysokości. Pan będzie wykazywał, iż Pana możliwości zarobkowe i majątkowe uzasadniają niższe alimenty niż żądane przez nią. Ona będzie udowadniać coś przeciwnego.

Natomiast jeżeli chodzi o jej roszczenia alimentacyjne za okres od 16.10.2006 roku do dzisiaj (jeżeli dziś złożyłaby pozew) to nie jest łatwo takie alimenty uzyskać (choć się jeszcze nie przedawniły).
Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sadu Najwyższego które niżej prezentuję zaległe alimenty sad zasądzi od pozwanego (czyli od Pana) tylko wtedy gdy z tytułu tych zaległości albo powstały jakieś zaciągnięte na potrzeby dziecka zobowiązania, albo te potrzeby nie zostały zaspokojone i dziecko cierpiało niedostatek.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 czerwca 1974 r.
III CRN 122/74, LexPolonica nr 322009
„Stosownie do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1949 r. WaC 389/49, która zachowała aktualność także na tle przepisów prawa obecnie obowiązującego, dochodzenie alimentów za czas przeszły (za okres nieprzedawniony) dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej lub nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte u osoby trzeciej na pokrycie tych potrzeb”

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków