PORADA-PRAWNA24.PL

Marek Strzelecki Kancelaria Adwokacka

09-12-2023

Zaprzeczenie ojcostwa

Moja sytuacja wygląda następująco, niedługo spodziewam się narodzin dziecka, a matka dziecka jest mężatką. Z matką dziecka chcielibyśmy, żeby córka od samego początku nosiła moje nazwisko. Dodam od razu, że matka uzna moje ojcostwo a jej mąż nie będzie rościł sobie żadnych praw. Co mam zrobić, aby moja córka od urodzenia nosiła moje nazwisko?

Szanowny panie,
Cieszę się bardzo, iż nie kwestionuje pan ani matka dziecka - ojcostwa. To pozwoli Wam bezproblemowo ustalić Pana ojcostwo poprzez złożenie przez pana oświadczenia u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i w ten sposób w akcie urodzenia córki zostanie w rubryce „ojciec” wpisane pana imię i nazwisko.

Jednak to co napisałem wyżej nie jest możliwe w aktualnej sytuacji.
Dlaczego?
Dlatego, iż dziecko urodzi się w związku małżeńskim Pana partnerki i jej męża.
Tym samym z mocy art. 62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zachodzi domniemanie prawne, iż ojcem dziecka jest mąż matki!
Taki tez akt urodzenia tej dziewczynki sporządzi urząd Stanu Cywilnego. Nie może tego inaczej zrobić, bo tak nakazuje zarówno kro jak i ustawa „prawo o aktach stanu cywilnego”. W akcie urodzenia będzie zatem w rubryce „ojciec dziecka” - wpisane imię i nazwisko męża Pana partnerki.

Co można na to zaradzić?
Należy złożyć do sądu rodzinnego POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA MĘŻA MATKI W STOSUNKU DO DZIECKA URODZONEGO W TYM MALŻEŃSTWIE.
Dopiero po zaprzeczeniu ojcostwa męża matki prawo rodzinne pozwala, aby Pan uznał swoje ojcostwo jak to wskazałem na wstępie.
Opłata sądowa z tytułu wniesienia pozwu to kwota 200 zł - zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku „o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”.

ZOBACZ INNE WPISY

Zwrot nakładów na majątek wspólny

Na mocy przepisu art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny (czyli wydatki dokonane […]

Zobacz więcej
Zwolnienie z pracy

Witam serdecznie; Pisze w sprawie małżonki, prosząc o poradę prawną. W dniu 21.12.09 żona miała pracować do 22 w pewnym butiku. Ok 21 źle się poczuła (damskie przypadłości) i poprosiła (przypisaną umownie) kierowniczkę zmiany o pozwolenie pójścia do domu. Dostała pozwolenie. Dowiedział się o tym kierownik sklepu, mając pretensje, że żona nie powiadomiła go o […]

Zobacz więcej
Zrzeczenie się zachowku

Mój mąż sporządził notarialne testament, w którym cały swój majątek zapisał mi, dzieci z pierwszego małżeństwa męża zrzekły się notarialnie zachowku. Czy jest to zgodne z prawem i czy to zrzeczenie skutkuje również na wnuki męża. Szanowna Pani, w prawie spadkowym nie istnieje taka instytucja jak zrzeczenie się prawa do zachowku za życia spadkodawcy. Takie […]

Zobacz więcej
Specjalista z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.
Biuro: Igołomia 293
Biuro: ul. Kurkowa 3/3 - Kraków